Stretnutie so zamestnávateľmi o duálnom vzdelávaní

vychovneStredná odborná škola strojnícka,

Športovcov 341/2, Považská Bystrica

pozýva rodičov žiakov 9. ročníkov na stretnutie so zamestnávateľmi

o duálnom vzdelávaní

dňa 21.marca 2017 o 16.00 hod. v jedálni SOŠ strojníckej.