Čítame spolu

rozpravkaV spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa aj naša škola zapojila do celoslovenského čítania rozprávky VTÁČATKO KORÁLOČKA. Zámerom aktivity bolo zatraktívniť čítanie medzi žiakmi, posilniť pocit ich spolupatričnosti a vzájomného spoznávania sa. Spoločné čítanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, pričom ideové zameranie rozprávky ponúklo priestor na jej interpretáciu v rovine literárnej i etickej. Ďakujeme všetkým deťom, žiakom, učiteľom, ktorí ČÍTALI SPOLU!

Stretnutie s pani Hankou

HankaSlovo. Stretávame sa s ním každý deň, avšak niektorí ľudia ho dokážu povýšiť vďaka umeleckému prednesu na umenie. Na besede sme privítali poetku, recitátorku v jednej osobe, pani Hanku Šutákovú. Pre deviatakov išlo o netradičnú hodinu literatúry a nevšedné stretnutie so zaujímavou ženou, ktorá je milovníčkou umeleckého slova, recitácia je jej vášňou, srdcovou záležitosťou a napĺňa jej život. V úvode nám porozprávala o svojej životnej ceste a o pocitoch, ktoré prežívala po ťažkej autohavárii. Jej životný príbeh sa stal pre ňu inšpiráciou pre písanie vlastných príbehov, ktoré recituje na rôznych súťažiach, akými sú - Vansová Lomnička, Kremnická barlička a iné. Bola to pre nás sviatočná chvíľa, veď vypočuť si v jej podaní záverečný súd z Hájnikovej ženy, bolo niečo výnimočné. Ďakujeme jej za nevšedný umelecký zážitok, želáme jej pevné zdravie a veľa pozorných poslucháčov.

Poďme spolu čítať 2017

P101007728. marca 2017 sa  u nás opäť organizoval čitateľský maratón.Žiaci celej školy sa snažili napĺňať známy výrok, ktorý hovorí o tom, že čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom sa kniha prihovára a naša duša odpovedá.Cieľom nášho tradičného podujatia bolo nielen podporiť záujem detí o knihy a čítanie, ale zapojiť čo najväčší počet detí do čítania počas jedného dňa a poukázať na potrebu čítania ako dôležitej súčasti každodenného života.Knihy nám aj v tento deň ponúkali  vzácne zrnká múdrosti i poučenia. fotogaléria

Oslava ľubozvučnej slovenčiny

HKV priestoroch CVČ v Bytči sa opäť ozýval umelecký prednes žiakov. Detský prednes je jednou z najkrajších foriem odovzdávania literárnych hodnôt. Práve jeho ušľachtilým cieľom je prehlbovanie literárneho poznania detí. Meno P.O. Hviezdoslava vyslovujeme s úctou, pretože zanechal pre nás literárne dielo nesmiernej hodnoty. Aj v tomto školskom roku sa naše deti zúčastnili podujatia, ktoré bolo stretnutím tých, ktorých spája záujem o recitovanie a majú radi umelecké slovo. V okresnom kole svoj recitačný talent prezentovali a našu školu úspešne reprezentovali Terezka Sedliaková,  Matiasko Gališ, Paťka Pribilová, Aďka Frniaková - 2. miesto v 2. kategórii, Viktorka Medvecká - 2. miesto a Danka Hrtánková - 1. miesto v 3. kategórii. Blahoželáme a ďakujeme deťom za krásnu reprezentáciu  školy. Na Danku budeme myslieť v krajskom kole súťaže.

Vráťme knihy do škôl

header front page                           "Čítanie-dobré učenie." A. S. Puškin

Aj tento školský rok sa piataci spoločne s ôsmakmi zapojili do celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Napísať recenzie na prečítané knihy, zaregistrovať sa a online ich odoslať, nebolo pre nás vôbec náročné. S pomyslením na možnosť výhry pre seba i pre našu školu (tablety, knižky, čítačky kníh), niektorých čítanie ešte viac motivovalo, iných menej bolelo:). Či už sa pri losovaní šťastie usmeje aj na nás, alebo nie, samotný proces čítania môže byť pre niektorých čiastočnou výhrou do života...

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili; veľká pochvala patrí tým, ktorí znásobili svoju šancu na výhru viacerými príspevkami.

Čítať ďalej: Vráťme knihy do škôl