Rok Ľudovíta Štúra v našej škole

"Nech tvoja reč je vrúcna, prívetivá a úprimná srdcom."

Ľudovít Štúr

DSCN2731Rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Aj naša škola si pripomenie 200.-té výročie narodenia tejto významnej osobnosti, a to rôznymi aktivitami, vďaka ktorým sa bližšie zoznámime s kodifikátorom spisovnej slovenčiny. Pomyslené stretnutie s Ľudovítom Štúrom odštartuje októbrový Medzinárodný deň školských knižníc. Projektovými prácami (Ľudovít Štúr našimi očami) spoznáme, ako vnímajú túto osobnosť žiaci. Osobne sa vydáme po stopách Ľudovíta Štúra, navštívime obce, ktoré sú úzko späté s jeho životom. Rozhovormi so Štúrom, tvorivým písaním, sa už teraz tešíme na zaujímavé príspevky do Školáka! Rok Ľudovíta Štúra ukončíme decembrovým vyhodnotením najlepšej projektovej práce. Milí žiaci, nebojte sa byť tvorivými, hravo pracujte s krásnym materinským jazykom. Slovami Velislava:

"Menej troviť, viac tvoriť.":)

Detský čitateľský maratón 2015

citatelsky maraton 9Nielen marec, ale i jún bol zasvätený knihám. Mestská knižnica v Bytči sa pod vedením p. Raždíkovej zapojila do 8.ročníka celoslovenského čitateľského maratónu "Čítajme si". O obľube  projektu svedčí i fakt, že opäť padol rekord - zapojilo sa doň 38 383 čitateľov, z toho 473 detí z Bytče. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu...  foto

Dni čitateľskej gramotnosti

sovaHodiny literárnej výchovy, čitateľskej gramotnosti, dejepisu i geografie sa v mesiaci máj o trošku viac zamerali na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Prácou s literárnym, informačným, súvislým či nesúvislým textom sme si overovali a prehlbovali naše zručnosti. Vďaka interaktívnej tabuli, on-line mapám, pracovným listom, informačným letáčikom, pohľadniciam, ba dokonca katalógom z CK sme riešili konvergentné, no i náročnejšie divergentné úlohy. Neustálym procesom sa učíme nielen informácie získavať, ale ich aj interpretovať či hodnotiť. fotogaléria

Hľadáme pekné myšlienky v osemsmerovkách

osemsmerovkaSú hodnoty, do ktorých sa zahryzne čas a zmení ich na nepoznanie. A sú zas i také, že ani čas sa ich nedotkne. Svetlo pravdy a silu krásy nám znovu odkryli detské rozprávky. Sú podobné morskej hlbine, odkiaľ potápači vynášajú drahé perly. V máji k nám opäť do školy zavítala lúštiteľská atmosféra. Žiaci siedmeho ročníka riešili osemsmerovky, v ktorých boli ukryté hodnotné myšlienky z rozprávok. Práve tie nás sprevádzali po celý rok. Na rozohriatie museli hľadači najskôr vyriešiť texty anekdot, ktorými odštartovali hodiny literatúry v 7. ročníku. Išlo im to veľmi dobre. Tí najlepší boli odmenení vecnými cenami. fotogaléria

S Alfom sme si overovali čitateľské zručnosti

crusoeČitateľská gramotnosť je súčasťou komunikácie v materinskom jazyku, ktorá okrem iného zahŕňa schopnosť čítať rôzne typy textov, vyhľadávať a spracúvať informácie. Obľúbenými literárnymi žánrami siedmakov sú western a robinsonáda. Práve na textoch Robinson Crusoe a Ostrov belasých delfínov sme hľadali paralely medzi osudmi hlavných postáv Robinsona a Karany. Úroveň  porozumenia textov si naši čitatelia overovali prostredníctvom pracovných listov a interaktívnej tabule . Program Alf preveril správnosť ich odpovedí, ku ktorým dospeli analýzou, syntézou a hodnotením informácií v konkrétnych literárnych ukážkach. fotogaléria