Medzinárodný deň knižníc 2015

stur

Milí fanúšikovia dobrých kníh a čítania, hrdí Slováci!

„Kňiha tvorí dobrje tvori.“

Možno aj takto by naši štúrovci vo svojich dumkách zadumali nad významom kníh a knižníc v našom každodennom čitateľskom živote.

Keďže tohtoročný október bol pre nás, Slovákov, výnimočný, na hodinách literárnej výchovy sme si pod taktovkou žiakov 9.B, pripomenuli hneď dva významné dni v našom kalendári: 24. október - Medzinárodný deň knižníc a 28. október - 200. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších Slovákov, Ľudovíta Štúra.

 

V duchu národnej hrdosti sme sa zamysleli nielen nad osobnosťou Ľudovíta Štúra, ale aj nad tým, ako by to bolo s našimi knižnicami, keby štúrovci nepísali a netvorili v našej ľubozvučnej slovenčine. A aj keď v 19. storočí šírenie štúrovskej poézie nebolo jednoduché, už v tom čase sa štúrovská tvorba stávala trvalou súčasťou nášho národného knižného fondu.

Vďaka Vám, štúrovci!

Na návšteve v Martine

Obrázok 011Za krásneho jesenného počasia žiaci siedmeho aj ôsmeho ročníka navštívili kultúrne a historické pamiatky v Martine. Ich prvou zastávkou bola naša kultúrna ustanovizeň - Matica slovenská. Lektori priblížili deťom historický prierez jej vzniku až po súčasnosť. So spomienkou na nášho jazykovedca a kodifikátora spisovnej slovenčiny - Ľudovíta Štúra, nás bližšie zoznámili so Slovenskými národnými novinami. Naše ďalšie kroky viedli na Národný cintorín, kde sme si uctili pamiatku nielen štúrovcov, ba aj ostatných osobností literárneho neba. Pri prechádzke mestom nás očarili i ďalšie historické budovy - Slovenské národné múzeum, NEOGRAFIA či Slovenská národná knižnica. fotogaléria                    

Ďakujeme Mgr. A. Sládkovej, Mgr. J. Lošákovej, Mgr. K. Kuzmíkovej za pomoc pri realizácii literárnej exkurzie. 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

osjl„Je naša slovenčina prekrásne ustrojená, je ľahkotvorivá, v tvorení rozmanitá a v zvukoch jadrná.“ Ľudovít Štúr

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je každoročnou príležitosťou pre našich ôsmakov a deviatakov, aby nás presvedčili, že vedia tvorivo pracovať s materinským jazykom, dokážu zaujať presvedčivým prejavom a disponujú jazykovými i komunikačnými zručnosťami. O tom, že tento ročník sa bude niesť v znamení Ľudovíta Štúra, nebolo pochýb. Žiaci sa nášmu jazykovedcovi prihovorili vznešenými slovami a ďakovnou rečou. Odborná porota (Mgr. Alena Sládková, Mgr. Eva Bačkorová, Mgr. Zdenka Hlavoňová) vybrala do siene najúspešnejších Denisku Hvorečnú z 8.B triedy a Romanku Možješovú z 9.A. Romanka postupuje do okresného kola súťaže. Blahoželáme! fotogaléria

Záložka do knihy

záložka do knihyAj tento rok sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Heslo tohto projektu je: "Múdrosť ukrytá v knihách". Našou partnerskou školou sa stala Základná škola v Šuranoch. Naši žiaci usilovne vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy a náboženskej výchovy záložky, ktoré sme poslali deťom z partnerskej školy. Práce žiakov z našej a partnerskej školy si môžete pozrieť na nástenke Naše práce.

Stretnutie s Ľudovítom Štúrom a štúrovcami

citatKonferenciou Ľudovít Štúr a štúrovci, uskutočnenej v bytčianskom Sobášnom paláci, si odborná aj laická verejnosť dôstojne pripomenula 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Naši ôsmaci i deviataci svojou účasťou taktiež podporili Rok Ľudovíta Štúra, zaradeného do zoznamu výročí organizácie UNESCO. Diskusné príspevky od vzácnych hostí nás ešte viac ubezpečili, že stopa nášho kodifikátora je nezmazateľná, ba priam večná, trvalá... Želajme si, aby obetavosť, prísnosť, zodpovednosť a pokora, ktorými si Ľudovít získal srdcia našich predkov, si našli miesto aj medzi nami. fotogaléria