Šaliansky Maťko 2016 - školské kolo

     s matko                       

                 Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Mat'ko!

                      Maťko preto, že ma tak volajú,

                a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.

 

 

Po Hviezdoslavovom Kubíne je Šaliansky Maťko asi najpopulárnejšia súťaž v recitácii. Aj naši recitátori načreli do pokladnice slovenských povestí. Spoločne sme si zasúťažili v 3 kategóriách. Naším školským kolom sme tak úspešne otvorili 24. ročník recitačnej súťaže.

V okresnom kole nás budú reprezentovať:

I. kategória: Daniela Kolkusová z 3. A

II. kategória: Andrea Frniaková z 5.A

III. kategória: Timea Drevenáková zo 7.B


Poďakovanie a pochvala však patrí všetkým účastníkom a ich pani učiteľkám!

foto

Deň príjemných stretnutí

V prvý decembrový deň sa deviataci zoznámili s Britským centrom v Krajskej knižnici v Žiline. Ide o pobočku siete British Council, ktorá pôsobí na celom svete. Vďaka profesionálnemu prístupu  zamestnankyne knižnice naši žiaci získali prehľad o anglickej beletrii, odbornej literatúre,multimediálnych materiáloch , dozvedeli sa o medzinárodných jazykových skúškach a o možnosti získania certifikátov. Spestrením dňa bol krátky kurz vyhľadávania údajov v katalógovej ponuke a  listovanie v zjednodušených výtlačkoch slávnych diel v angličtine.

Druhým príjemným stretnutím bola beseda s mladou slovenskou autorkou Alžbetkou Horeckou.Prvotinu spomínanej autorky predstavila p. Lada Rybáriková, ktorá zaujala čítaním z knihy Živel menom Viola.

Foto

Medzinárodný deň školských knižníc 2016

20161024 112150

    Milí žiaci, čitatelia, dobrého čítania ctitelia!

Hovorí sa, že čítanie zvyšuje inteligenciu. Znižuje stres a zlepšuje náladu. Pravdou však je, že vďaka schopnosti čítať a porozumieť textu, nadobúdame vzdelanie a múdrosť, dokážeme sa zorientovať v spoločnosti chrliacej množstvo informácií.

Aj preto je školský rok 2016/2017 pod záštitou MŠSR vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti.

Dnes – 24. októbra – sme si už tradične na hodinách literárnej výchovy a čitateľskej gramotnosti pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. V duchu tohtoročného čitateľského hesla „Myslenie je pohyb“ sme sa všetci spoločne zapojili do celoslovenského čítania rozprávok a svoje sily v našich čitateľských zručnostiach sme si zmerali v čitateľskej olympiáde.

Foto

Slovenčinársky trojboj - Olympiáda zo slovenského jazyka

OLSJLOkresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka prinieslo v  tomto školskom roku  úspech Maťovi Šušlíkovi, žiakovi 9.A triedy.Súťažiaci si zmerali svoje sily v trojboji. V prvej disciplíne  vypracovali vedomostný test, v ktorom si vyskúšali prácu s textom, čítanie s porozumením i vedomosti z literatúry.Transformácia textu na iný slohový útvar bola druhou disciplínou. Maťo zaujal porotu svojimi myšlienkami i kultivovaným prejavom s využitím viacerých prozodických vlastností nášho materinského jazyka aj v záverečnej disciplíne.

Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme a k peknému umiestneniu a postupu do ďalšieho kola blahoželáme.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

osjZnak, hláska, slovo, veta ... Zázračné tehly krehkých stavieb sveta. K ich výstavbe nám slúži naša rodná reč - naša slovenčina.Aj v tomto školskom roku ôsmaci a deviataci preukázali pri riešení úloh olympiády svoju nápaditosť, tvorivosť, komunikačné zručnosti a cit pre jazyk. V členkách poroty sa znásobovala vnútorná radosť z čoraz dokonalejšieho ovládania materinského jazyka, keď ich tohtoroční súťažiaci zaujali presvedčivými prejavmi.Spomedzi všetkých sa najlepšie darilo Zorke Krajíčkovej z 8.B triedy a Martinkovi Šušlíkovi z 9.A triedy.  V okresnom kole nás bude reprezentovať Maťo, ktorému prajeme veľa tvorivých nápadov a úspešné zvládnutie úloh olympiády.fotogaléria