Literárne poklady našich predkov

DSCF7558Decentná žena s láskou v očiach, Sidónia Sakalová, zanechala niekoľko literárnych pokladov, ktoré sa žiaci 5.A triedy pokúsili poodhaliť a spoznať v bytčianskom Štátnom archíve. Naše srdcia si získala predovšetkým ako autorka krátkych próz a básní pre deti s citlivým vnímaním ich potrieb. Návštevou archívu sme spoznali nielen jej tvorbu, no pošťastilo sa nám nahliadnuť aj do jej denníka s rukopismi a kresbami, ba dokonca vidieť spisovateľkino vysvedčenie z 19. storočia či skutočné fotografie. Jej životopisné údaje sme preverili v matričnom fonde SR. Nevšedná hodina literárnej výchovy sa nám veľmi páčila, o čom svedčí i ďalší záujem detí o prácu s archívnymi prameňmi. fotky

Oslava umeleckého slova

HviezdoslavJar sa pomaličky prebúdza k životu, no v našej škole sa už o svoje slovo prihlásila, a to ďalším ročníkom prestížnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Hrejivá náruč objatí v podobe vznešených a hlbokých slov zahriala nejedného priaznivca umeleckého slova. Mladí tvoriví recitátori, žiaci II. stupňa, preukázali nielen úsilie pracovať s textom, ale aj svoju zdatnosť zvládať kontakt s obecenstvom. Výsledky, fotky...

Čítať ďalej: Oslava umeleckého slova

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

saliansky matkoJednou z prehliadok umeleckého slova je aj populárna recitačná súťaž v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko. Ďakujeme dievčencom – Danielke Kolkusovej (3.A), Aďke Frniakovej (5.A) a Timejke Drevenákovej (7.B), za reprezentáciu našej školy v okresnom kole súťaže. Síce sa nedotkli víťazných trofejí, no patrí im vďaka i uznanie nielen za čas, ktorý venovali chvíľke poézie či prózy. Aďke blahoželáme k peknému 4. miestu v II. kategórii!

Nezabúdame na materinský jazyk

DSCF7613Vtáka po perí, človeka podľa reči spoznáš. Týmto príslovím sa nesie marec v našom ITV Rok múdrosti našich predkov. Preto aj poprázdninová hodina slovenčiny bola pre nás, piatakov, o niečo atraktívnejšia. Celú hodinu sme mysleli na materčinu, privítali sme medzi nami Medzinárodný deň materinského jazyka. Vďaka tabletom sme spoznali onlineové Pravidlá slovenského pravopisu, zoznámili sme sa s webovými stránkami, ba aj televíznymi reláciami, ktoré prezentujú spisovnú podobu slovenského jazyka. Už teraz si dokážeme overiť správnosť našej slovnej zásoby. Okienko spisovnej slovenčiny sme uzatvorili kvízovými úlohami a prácou s knižnými publikáciami. Hodina nás obohatila nielen o poznatky, ktoré veríme, že sa časom rozvinú do zručností, no získali sme aj veľa praktických rád, ako si uľahčiť život so slovenčinou. A tí, ktorí vedia čítať s porozumením, zistili, že Ľudovít Štúr za ypsilon skutočne nemôže...:) fotky

Rok čitateľskej gramotnosti: ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ

9297 0 kniha a srdieckoPri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti vyhlásil p. Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, čitateľskú súťaž. Súťaž sa uskutočňuje v dvoch úrovniach – mesačnej a hlavnej. Úlohou mesačnej čitateľskej súťaže je prečítať knihu, ktorá spĺňa určité kritérium a pútavo o nej napísať vlastný čitateľský zážitok, ktorý vy, žiaci, odovzdáte p. učiteľke na hodine literatúry.

Čítať ďalej: Rok čitateľskej gramotnosti: ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ