Záložka do knihy spája školy

záložka do knihy spája školyAj tento školský rok sa naši   druhostupniari zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. Na hodinách výtvarnej výchovy vyrábali záložky, ktoré budeme posielať na podporu čítania  do inej základnej školy. Tajuplný svet knižných príbehov otvára dvere do sveta fantázie, tak dovoľme knihám otvárať dvere i 8.ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.