Čítame spolu

rozpravkaV spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa aj naša škola zapojila do celoslovenského čítania rozprávky VTÁČATKO KORÁLOČKA. Zámerom aktivity bolo zatraktívniť čítanie medzi žiakmi, posilniť pocit ich spolupatričnosti a vzájomného spoznávania sa. Spoločné čítanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, pričom ideové zameranie rozprávky ponúklo priestor na jej interpretáciu v rovine literárnej i etickej. Ďakujeme všetkým deťom, žiakom, učiteľom, ktorí ČÍTALI SPOLU!