Stretnutie s pani Hankou

HankaSlovo. Stretávame sa s ním každý deň, avšak niektorí ľudia ho dokážu povýšiť vďaka umeleckému prednesu na umenie. Na besede sme privítali poetku, recitátorku v jednej osobe, pani Hanku Šutákovú. Pre deviatakov išlo o netradičnú hodinu literatúry a nevšedné stretnutie so zaujímavou ženou, ktorá je milovníčkou umeleckého slova, recitácia je jej vášňou, srdcovou záležitosťou a napĺňa jej život. V úvode nám porozprávala o svojej životnej ceste a o pocitoch, ktoré prežívala po ťažkej autohavárii. Jej životný príbeh sa stal pre ňu inšpiráciou pre písanie vlastných príbehov, ktoré recituje na rôznych súťažiach, akými sú - Vansová Lomnička, Kremnická barlička a iné. Bola to pre nás sviatočná chvíľa, veď vypočuť si v jej podaní záverečný súd z Hájnikovej ženy, bolo niečo výnimočné. Ďakujeme jej za nevšedný umelecký zážitok, želáme jej pevné zdravie a veľa pozorných poslucháčov.