Poďme spolu čítať 2017

P101007728. marca 2017 sa  u nás opäť organizoval čitateľský maratón.Žiaci celej školy sa snažili napĺňať známy výrok, ktorý hovorí o tom, že čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom sa kniha prihovára a naša duša odpovedá.Cieľom nášho tradičného podujatia bolo nielen podporiť záujem detí o knihy a čítanie, ale zapojiť čo najväčší počet detí do čítania počas jedného dňa a poukázať na potrebu čítania ako dôležitej súčasti každodenného života.Knihy nám aj v tento deň ponúkali  vzácne zrnká múdrosti i poučenia. fotogaléria