Netradičná ochutnávka v jedálni

smajlici-gify-31

Dňa 16.10.2014 zamestnankyne školskej jedálne na Ulici Eliáša Lániho v spolupráci s vedením školy a niekoľkými žiačkami pripravili akciu venovanú Svetovému dňu výživy. Zapojili sa do nej všetci žiaci našej základnej školy. Výzdobu jedálne dotvorili práce žiakov prvého stupňa.

Pani kuchárky pripravili niekoľko nátierok, z ktorých vytvorili chutné jednohubky, ovocné misy, syrové misy a nápoje, ktoré degustovali všetci žiaci školy spolu s pedagógmi. Cieľom akcie bolo poukázať na dôležitosť výživy detí so zameraním najmä na zdravé raňajky, desiaty a pitný režim, potrebné pre ich zdravý fyzický aj psychický vývoj.

Deti prvého stupňa sa aktívne zapájali do praktických ukážok správneho stolovania.

Žiaci druhého stupňa počas tohto podujatia vypĺňali anketové lístky. Otázky v nich boli zamerané na stravovacie zvyklosti respondentov.    foto

Všetkým, ktorí prispeli k realizácii tejto príjemnej akcie, a tiež sponzorom – dodávateľom potravín, ďakuje kolektív pracovníčok školskej jedálne.