História školy

skola

Štátna meštianska škola vo Veľkej Bytči vznikla k 10. výročiu vzniku ČSR,  v roku 1928

 • projekt stavby urobil Ing. arch. Peter Kropáček z Prahy
 • so stavbou sa začalo 26. 10. 1926
 • 28. 10. 1926 žiactvo školy a učiteľský zbor so zástupcami obce i občianstva vykonalo prvý výkop
 • prvý školský rok sa začal 1. 9. 1928
 • 3. 9. 1928 sa začalo vyučovanie
 • 16. 9. 1928 bolo slávnostné odovzdanie novostavby - zúčastnilo sa jej okolo 1400 osôb
 • 17. 9. 1928 začalo pravidelné vyučovanie
 • prvý školský rok 1928/1929 školu navštevovalo 258 žiakov
 • 28. 10. 1928 na pamätný deň 10. výročia vzniku ČSR bola zasadená jubilejná lipa na školskom dvore (lipa strieborná)
 • 21. 12. 1928 bola vykonná kolaudácia novostavby
 • 1937 bola meštianska škola premenovaná na školu obvodnú - Štátna obvodná meštianska škola v Bytči - do jej obvodu patrili Veľká a Malá Bytča s osadou Mikšová, Hliník nad Váhom, Veľká a Zemanská Kotešová, Dolné a Horné Hlboké, Hrabové
 • v zime 1944/1945 bolo vyučovanie prerušené - škola bola obsadená nemeckými vojskami - vyučovanie sa začalo až v máji 1945
 • 23. 1. 1946 o 17.00 hod. vypukol na povale v severnom krídle požiar, ktorý v krátkom čase zachvátil strechu - budova bola našťastie zachránená
 • na jar 1948 bol vydaný nový školský zákon a škola bola premenovaná na štátnu
 • od septembra 1948 - Stredná škola v Bytči
 • 9. 6. 1953 z osemročnej strednej školy sa stala Jedenásťročná stredná škola - rozšírená o tri triedy gymnázia
 • v školskom roku 1953/1954 sa konali na škole prvé maturity - od 3. 5. 1954 do 4. 5. 1954 boli písomné maturity - od 24. 5. 1954 do 26. 5. 1954 sa konali ústne maturity - maturovalo 28 žiakov
 • v máji 1955 sa žiaci zúčastnili na zalesňovaní Petrovskej doliny
 • v školskom roku 1957/1958 sa začalo s prístavbou k hlavnej budove - tieto práce však boli neskôr zastavené
 • 1.9.1959 - pre veľký počet tried a roztrieštenosť po štyroch budovách, bola Jedenásťročná stredná škola rozdelená na dve školy - Jedenásťročnú strednú školu a Osemročnú strednú školu - každá zo škôl mala samostatné vedenie - v hlavnej budove zostala Jedenásťročná stredná škola
 • od decembra 1959 sa znovu pokračovalo v prácach na novostavbe - tá bola ukončená v júni 1960
 • v novembri 1960 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie prístavby
 • v roku 1961 bola škola opäť rozdelená na ZDŠ a SVŠ
 • na jar 1963 sa SVŠ osamostatnila s roč. 1.-3.
 • začiatok škol. roku 1963/1964 sa prvýkrát  konal oddelene
 • 11. 11. 1988 sa oslavovalo 60. výročie školy
 • 1. 1. 2002 - škola získala právnu subjektivitu
 • 1. 7. 2002 - škola prešla pod správu mesta

 

 

 

Významné osobnosti pôsobiace na škole

Stanislav Bíroš
 • akademický sochár a maliar, na škole pôsobil od septembra 1928 do júla 1939
Vladimír Čaplovič
 • literárny historik, stredoškolský profesor a publicista, na škole pôsobil ako riaditeľ od augusta 1960 do septembra 1963


Riaditelia školy

1928 - 1.9.1931

 • pp. Emil Pavlák

1.9.1931 - 1.2.1939

 •  František Sedlák

1.2.1939 - sep.1941

 •  Ján Chorvát (počas mobilizácie ho zastupovala V. Nováková)

sep.1941 -  22.5.1945

 • Štefan Jánošík

22.5.1945 - 1.11.1949

 •  Emil Tiso

1.11.1949 - 1953

 •  Ondrej Štefík

1953 - sep.1957

 •  Gejza Jesenský

sep.1957 - aug.1960

 •  Michal Zelenka

aug.1960 - sep.1963

 •  Vladimír Čaplovič

sep.1963 - 1.8.1970

 •  Ján Kentoš

1.8.1970 - aug.1975

 •  Agnesa Hrošová

aug.1975 - 1.2.1990

 •  Mgr. Karol Petrus

1.2.1990 - 1.9.1995

 •  PaedDr. Ľubomír Kováčech

1.9.1995 - 27.8.1996

 •  PeadDr. Viktor Kultán

27.8.1996 - 24.9.1996

 •  Mgr.Mária Halamová (poverená vedením školy na dva mesiace)

24.9.1996 - 30.6.2009

 •  Mgr. František Garabík

           od 1.7.2009

 •  Mgr. Mária Torousová

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE

 • projekt stavby urobil Ing. arch. Peter Kropáček z Prahy
 • so stavbou sa začalo 26.10.1926
 • 28.10.1926 žiactvo školy a učiteľský zbor so zástupcami obce i občianstva vykonalo prvý výkop
 • prvý školský rok sa začal 1.9.1928
 • 3.9.1928 sa začalo vyučovanie
 • 16.9.1928 bolo slávnostné odovzdanie novostavby - zúčastnilo sa jej okolo 1400 osôb
 • 17.9.1928 začalo pravidelné vyučovanie
 • prvý školský rok 1928/1929 školu navštevovalo 258 žiakov
 • 28.10.1928 na pamätný deň 10. výročia vzniku ČSR bola zasadená jubilejná lipa na školskom dvore (lipa strieborná)
 • 21.12.1928 bola vykonná kolaudácia novostavby
 • 1937 bola meštianska škola premenovaná na školu obvodnú - Štátna obvodná meštianska škola v Bytči - do jej obvodu patrili Veľká a Malá Bytča s osadou Mikšová, Hliník nad Váhom, Veľká a Zemanská Kotešová, Dolné a Horné Hlboké, Hrabové
 • v zime 1944/1945 bolo vyučovanie prerušené - škola bola obsadená nemeckými vojskami - vyučovanie sa začalo až v máji 1945
 • 23.1.1946 o 17. hod. vypukol na povale v severnom krídle požiar, ktorý v krátkom čase zachvátil strechu - budova bola našťastie zachránená
 • na jar 1948 bol vydaný nový školský zákon a škola bola premenovaná na štátnu
 • od septembra 1948 - Stredná škola v Bytči
 • 9.6.1953 z osemročnej strednej školy sa stala Jedenásťročná stredná škola - rozšírená o tri triedy gymnázia
 • v školskom roku 1953/1954 sa konali na škole prvé maturity - od 3.5.1954 do 4.5.1954 boli písomné maturity - od 24.5.1954 do 26.5.1954 sa konali ústne maturity - maturovalo 28 žiakov
 • v máji 1955 sa žiaci zúčastnili na zalesňovaní Petrovskej doliny
 • v školskom roku 1957/1958 sa začalo s prístavbou k hlavnej budove - tieto práce však boli neskôr zastavené
 • 1.9.1959 - pre veľký počet tried a roztrieštenosť po štyroch budovách, bola Jedenásťročná stredná škola rozdelená na dve školy - Jedenásťročnú strednú školu a Osemročnú strednú školu - každá zo škôl mala samostatné vedenie - v hlavnej budove zostala Jedenásťročná stredná škola
 • od decembra 1959 sa znovu pokračovalo v prácach na novostavbe - tá bola ukončená v júni 1960
 • v novembri 1960 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie prístavby
 • v roku 1961 bola škola opäť rozdelená na ZDŠ a SVŠ
 • na jar 1963 sa SVŠ osamostatnila s roč. 1.-3.
 • začiatok škol. roku 1963/1964 sa prvýkrát  konal oddelene
 • 11.11.1988 sa oslavovalo 60. výročie školy
 • 1.1.2002 - škola získala právnu subjektivitu
 • 1.7.2002 - škola prešla pod správu mesta