Oslávili sme Európsky deň jazykov

 DSCF4261     Tento rok je už druhým, kedy sa do tejto celoeurópskej akcie zapojila aj naša škola. Cieľom Európskeho dňa jazykov je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy. Pre žiakov  druhého stupňa bolo pripravených niekoľko zaujímavých aktivít a kvíz o Európskej únii.

Jednotlivé disciplíny prebehli počas vyučovania cudzích jazykov v tabletovej učebni. Prvým putovaním za cudzími jazykmi boli pozdravy. Úlohou žiakov bolo napísať na tabuľu všetky pozdravy, ktoré poznajú v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Okrem toho sa naučili povedať dobrý deň aj  v desiatich iných európskych jazykoch. Vymenovať nemecky  a anglicky hovoriace krajiny, nájsť ich na mape a ku každej priradiť hlavné mesto bolo ďalšou úlohou, s ktorou sa musela  popasovať  každá trieda. Na spestrenie bolo pripravené i pexeso, vďaka ktorému si žiaci rozšírili slovnú zásobu o témy bývanie a škola.  Piataci a šiestaci sa zasa naučili názvy farieb v nemeckom a ruskom jazyku.

Kvíz o Európskej únii najlepšie zvládla IX.B , ktorá nesprávne odpovedala len na jednu otázku z dvadsiatich. Veľmi dobré vedomosti preukázali i žiaci z IX.A a VII.B triedy.

Celý deň prebehol v príjemnej atmosfére. Dobre sme sa zabavili, niečo nové naučili a uvedomili si, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky. Pozri foto