Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

den jazykov m     Naučiť sa cudzí jazyk si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa to. Ovládanie cudzieho jazyka nám pomáha ľahšie nadviazať nové priateľstvá, kontakty, uplatniť sa na trhu práce a lepšie spoznať kultúru iných národov.

   Možnosť preveriť si svoje jazykové schopnosti mali i naši žiaci z druhého stupňa. V piatok, 18. novembra 2016, sa zapojili do rôznych aktivít počas ITV vyučovania – Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. V priestoroch telocvične strávili zaujímavý jazykový deň. Úlohou každej triedy bolo v časovom limite 20 minút splniť desať rôznych disciplín v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Každá trieda bola rozdelená na tri menšie skupiny, ktoré medzi sebou súťažili.

   Prvou disciplínou boli pozdravy. Na druhom stanovisku súťažiaci zasa tvorili otázky a odpovedali na ne. Potom priraďovali názvy zvierat k obrázkom. Vďaka tímovej práci a logickému mysleniu sa skupinám podarilo vytvoriť i príslovia vo všetkých troch jazykoch. Dobrú pamäť využili i pri hľadaní dvojíc športov v ruskom jazyku. Okrem toho priraďovali ku krajinám sveta vlajky a ich hlavné mestá, počúvali piesne a hádali v akom jazyku sú naspievané. V ďalších disciplínach písali antonymá v anglickom a nemeckom jazyku, podľa abecedy usporiadali písmená azbuky a triedili anglické slovíčka do troch skupín – jedlo, oblečenie a časti tela.

Víťazná skupina z každej triedy bola odmenená potleskom a sladkou odmenou. Poďakovanie patrí i žiakom 9. A triedy a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto akcie. foto