Deň pozdravov

den pozdravov 1420. novembra 2015 sme so žiakmi oslávili svetový deň pozdravov, ktorý má dlhoročnú tradíciu. Cieľom tohto dňa bolo podporiť svetový mier a uvedomiť si dôležitosť osobného kontaktu s ľuďmi. V tento deň by mal každý pozdraviť aspoň 10 ľudí, a tak si uvedomiť, že komunikácia má prednosť pred vojnovým riešením.

Deň sme odštartovali reláciou v školskom rozhlase a potom nasledovali aktivity po triedach. Prváci a druháci sa naučili správnemu podávaniu ruky. Tretiaci a štvrtáci vytvorili pekné projekty s pozdravmi celého sveta. Žiaci na druhom stupni zhovovili na hodinách cudzích jazykov pekné plagáty s pozdravmi v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku, ktoré zdobia priestory našej školy.  foto