Oslávili sme Európsky deň jazykov

 DSCF4261     Tento rok je už druhým, kedy sa do tejto celoeurópskej akcie zapojila aj naša škola. Cieľom Európskeho dňa jazykov je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy. Pre žiakov  druhého stupňa bolo pripravených niekoľko zaujímavých aktivít a kvíz o Európskej únii.

Jednotlivé disciplíny prebehli počas vyučovania cudzích jazykov v tabletovej učebni. Prvým putovaním za cudzími jazykmi boli pozdravy. Úlohou žiakov bolo napísať na tabuľu všetky pozdravy, ktoré poznajú v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Okrem toho sa naučili povedať dobrý deň aj  v desiatich iných európskych jazykoch. Vymenovať nemecky  a anglicky hovoriace krajiny, nájsť ich na mape a ku každej priradiť hlavné mesto bolo ďalšou úlohou, s ktorou sa musela  popasovať  každá trieda. Na spestrenie bolo pripravené i pexeso, vďaka ktorému si žiaci rozšírili slovnú zásobu o témy bývanie a škola.  Piataci a šiestaci sa zasa naučili názvy farieb v nemeckom a ruskom jazyku.

Kvíz o Európskej únii najlepšie zvládla IX.B , ktorá nesprávne odpovedala len na jednu otázku z dvadsiatich. Veľmi dobré vedomosti preukázali i žiaci z IX.A a VII.B triedy.

Celý deň prebehol v príjemnej atmosfére. Dobre sme sa zabavili, niečo nové naučili a uvedomili si, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky. Pozri foto

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

den jazykov m     Naučiť sa cudzí jazyk si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa to. Ovládanie cudzieho jazyka nám pomáha ľahšie nadviazať nové priateľstvá, kontakty, uplatniť sa na trhu práce a lepšie spoznať kultúru iných národov.

   Možnosť preveriť si svoje jazykové schopnosti mali i naši žiaci z druhého stupňa. V piatok, 18. novembra 2016, sa zapojili do rôznych aktivít počas ITV vyučovania – Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. V priestoroch telocvične strávili zaujímavý jazykový deň. Úlohou každej triedy bolo v časovom limite 20 minút splniť desať rôznych disciplín v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Každá trieda bola rozdelená na tri menšie skupiny, ktoré medzi sebou súťažili.

   Prvou disciplínou boli pozdravy. Na druhom stanovisku súťažiaci zasa tvorili otázky a odpovedali na ne. Potom priraďovali názvy zvierat k obrázkom. Vďaka tímovej práci a logickému mysleniu sa skupinám podarilo vytvoriť i príslovia vo všetkých troch jazykoch. Dobrú pamäť využili i pri hľadaní dvojíc športov v ruskom jazyku. Okrem toho priraďovali ku krajinám sveta vlajky a ich hlavné mestá, počúvali piesne a hádali v akom jazyku sú naspievané. V ďalších disciplínach písali antonymá v anglickom a nemeckom jazyku, podľa abecedy usporiadali písmená azbuky a triedili anglické slovíčka do troch skupín – jedlo, oblečenie a časti tela.

Víťazná skupina z každej triedy bola odmenená potleskom a sladkou odmenou. Poďakovanie patrí i žiakom 9. A triedy a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto akcie. foto

Vôňa čokolády a Vianočné trhy vo Viedni


Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili jednodňovej exkurzie do adventnej Viedne. Pred príchodom do Viedne sme sa zastavili v čokoládovni v Kitsee, kde sme ochutnali a nakúpili rôzne druhy čokolád. Nasledovala druhá zastávka v Technickom múzeu vo Viedni, v ktorom sme obdivovali zaujímavé historické zbierky. Potom sme sa prešli po centre mesta a oboznámili sa s bohatou históriou tohto mesta.  Najviac nás očarila vianočná dedinka na Námestí Márie Terézie s originálnymi remeselníckymi výrobkami a originálnymi darčekmi. Podvečernú atmosféru dokreslila sviatočná adventná hudba. Bol to nádherne prežitý deň, z ktorého si odnášame tie najkrajšie spomienky. FOTO

Výlet do ZOO vo Viedni

PandaVideli ste už pandy na vlastné oči? My, áno. Vo štvrtok 14. apríla sme navštívili viedenskú zoologickú záhradu, ktorá sa nachádza takmer v centre mesta. Pozorovali sme tam rôzne druhy zvierat: tigre, levy, tulene, tučniaky, opice, slony, ľadové medvede a iné. Medzi najväčšie zážitky určite patrí prehliadka Pavilónu dažďového pralesa so skutočnou džungľou z Bornea. Veľmi sa nám páčila rodinka pandy veľkej. Zaujímavé boli aj akváriá a teráriá so zvieratami z oblasti Amazonky a koralových ostrovov, či Park nosorožcov. Návšteva viedenskej ZOO bola pre nás jedinečným celodenným dobrodružstvom. Veď vidieť veľké množstvo zvierat z celej našej planéty nám dalo poriadne "zabrať". Unavení, ale spokojní sme nakoniec šťastne dorazili domov. FOTO

Deň pozdravov

den pozdravov 1420. novembra 2015 sme so žiakmi oslávili svetový deň pozdravov, ktorý má dlhoročnú tradíciu. Cieľom tohto dňa bolo podporiť svetový mier a uvedomiť si dôležitosť osobného kontaktu s ľuďmi. V tento deň by mal každý pozdraviť aspoň 10 ľudí, a tak si uvedomiť, že komunikácia má prednosť pred vojnovým riešením.

Deň sme odštartovali reláciou v školskom rozhlase a potom nasledovali aktivity po triedach. Prváci a druháci sa naučili správnemu podávaniu ruky. Tretiaci a štvrtáci vytvorili pekné projekty s pozdravmi celého sveta. Žiaci na druhom stupni zhovovili na hodinách cudzích jazykov pekné plagáty s pozdravmi v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku, ktoré zdobia priestory našej školy.  foto