OK Chemickej olympiády

OK Chemickej olympiády 5Pred dvoma týždňami sa na pôde našej škole uskutočnilo obvodné kolo Chemickej olympiády - 53. ročník. Táto olympiáda je určená pre žiakov 9. ročníka, ktorí dokážu najlepšie využiť prírodovedné vedomosti získané počas štúdia na základnej škole.

"Farby" našej školy tento rok hájili Lenka Kalmanová a Martin Šušlík z 9.A. Preukázali dostatok zručnosti a šikovnosti v praktickej časti a vedomostí v teoretickej, aby sa obidvaja stali úspešnými riešiteľmi. Po sčítaní bodov sa umiestnili na najvyšších priečkach: Martin - 1. miesto a Lenka - 2. miesto. BLAHOŽELÁME!

Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a prajeme podobné úspechy aj v ďalšom živote. Martinovi, ktorý postupuje do krajského kola súťaže držíme palce. foto