OK Biologickej olympiády, kategória C

"Najväčším bohatstvom je vzdelanie."

Robert Kiyosaky

16.2.  sa uskutočnilo OK BiO pre žiakov 8. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali: Paťka Strašíková, Tomáš Marciník, Danko Petráško, Lenka Kalmanová, Alexandra Ačjaková, Sandra Šimáková a Sára Šimáková.

Príprave na súťaž venovali nejedno poobedie, oprášili staré vedomosti, získali nové poznatky, pritom využili informácie z fyziky, matematiky či geografie, precvičili si niektoré praktické zručnosti... Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

Danko Petráško (8.A) sa umiestnil na 2.mieste. Postupuje do krajského kola. Blahoželáme a držíme palce!