Učíme prakticky

Školský rok 2017/2018 opäť ponúkne žiakom priestor na ich vlastnú sebarealizáciu. Ústredným motívom tohto roka je učíme prakticky. Ten vystrieda dúhový rok, rok tradícií a rozprávok, hľadania talentov a múdrostí. Snažíme sa napĺňať myšlienku, že škola by nemala byť len miestom učenia, ale aj hry a zábavy. Deťom sme sa znovu rozhodli spestriť vyučovanie tematickými dňami, vďaka ktorým približujeme školu reálnemu životu.

Učíme sa pre život. Takéto dni vychovávajú zo žiakov nielen tvorivé osobnosti, ale i tímových hráčov. V septembri budeme športovať s radosťou, v októbri bude škola plná vôní, v novembri si budeme plniť cestovateľské sny, december bude večerom tisícich prianí, v januári budeme tkať pavučiny priateľstva, vo februári pripravovať darčeky za „babku“, marec sa bude niesť v znamení hľadania kľúčov od pevnosti Boyard, v apríli sa budeme dotýkať Zeme, máj bude viazaním kytičiek pre mamičky a školský rok zakončíme olympijskými hrami. Celá škola zažije spolu veľa zábavy. Chlapci a dievčatá dostanú počas nasledujúcich mesiacov príležitosť rozvíjať svoju kreativitu.

Začíname!

Krúžková činnosť

Vážení rodičia,

aj v šk. r. 2017/18 má Vaše dieťa možnosť bezplatne navštevovať 1 záujmový krúžok. Krúžky budú viesť naši pedagógovia pod hlavičkou CVČ Bytča v priestoroch ZŠ. Ponuku krúžkov nájdete na druhej strane Žiadosti o prijatie do CVČ, ktorú ste obdržali od triedneho učiteľa. Jeden krúžok, o ktorý má Vaše dieťa záujem, označte v Zozname krúžkov hviezdičkou. Vyplnenú Žiadosť o prijatie do CVČ a podpísaný vzdelávací poukaz prosíme odovzdať triednemu učiteľovi  do 12. 9. 2017. 

Ponuka krúžkov v šk. r. 2017/18:

Čítať ďalej: Krúžková činnosť

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18

otv. rokaPrázdninové dni sa skončili. Po dvojmesačnej letnej prestávke sa opäť otvorili brány škôl a žiaci so svojimi blízkymi vykročili do nového školského roka. Školskú slávnosť otvorenia roka tradične aj tentokrát viedla riaditeľka školy PhDr. Mária Torousová. Zvlášť privítala tých najmenších - malých prváčikov, ktorí do školských lavíc zasadli po 1. krát. Povzbudila ich k úspešnej práci a k zdolávaniu všetkých prekážok na ceste za poznaním. Veľa úspechov zaželala i deviatakom, ktorých čaká rok plný dôležitých rozhodnutí. Úspešný štart všetkým žiakom, rodičom, pedagógom poprial vo svojom krátkom príhovore aj náš hosť - p. prednostka MÚ  Bytča Ing. Alžbeta Kramarová.

Čas prázdnin nie je len obdobím oddychu a zábavy, je to zvyčajne aj čas úprav a modernizácie škôl. Žiaci 7. a 8. ročníkov našej školy  mohli nastúpiť do vynovených tried, v ktorých sa počas leta uskutočnila výmena elektroinštalácie.

VITAJTE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018!

Oznam o riaditeľskom voľne

Riaditeľstvo Základnej školy na Ulici Eliáša Lániho v Bytči oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrického prúdu na deň 11. 9. 2017 (pondelok) riaditeľské voľno. Zo stravy budú žiaci automaticky odhlásení. 

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

žiacikMilí žiaci!

Slávnostné otvorenie nového školského roka bude 4. septembra o 8.00 hod. na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia otvoríme nový školský rok v triedach.

Tešíme sa na Vás!

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17

                                                         Vyjadriť vďaku je slušné, pekné, správne, tak to vždy spravme.

ninka

Povedzme ďakujem mame, babke, ockovi i dedkovi, sestrám i bratom a tiež  spolužiakom.

Poďakuj svojim učiteľom, ak od nich dobré veci vieš, ak viac životu rozumieš,

ak naznačili smer ako ďalej ísť, ak pomohli obrátiť tvoj ďalší list.

Poďakujme si navzájom za spoluprácu, čas a vydolujme z vytúžených prázdnin veľa krás ...

 

Verše, ktoré prítomných naladili na oddych a prázdninovú nôtu, ale aj slová vďaky a uznania odzneli na slávnosti ukončenia školského roka 2016/2017. Nech fotogaléria je spomienkou na tento deň.

Ďalšie články...

  1. Výchovný koncert