Beh hrebeňom Javorníkov

20161023 194841Rozbiehame sa výborne!

V nedeľu 23. októbra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili bežeckých horkých pretekov – 4,5 km „Beh hrebeňom Javorníkov“ na Kasárňach pri Makove. Po 3 – týždňovom bežeckom tréningu podali žiačky Nelka Ballová, Zorka Krajíčková a Miška Hujová krásne výkony na náročnej horskej trati. V ťažkej konkurencii sa spomedzi žiačok najlepšie umiestnila Nelka Ballová na 4. – tom mieste s časom 31:49:00. Žiakov zastupoval Paťo Chlebina, ktorý túto trať zvládol za vynikajúci čas 21:42:00 a tým podal kvalitný a zároveň najlepší výkon spomedzi všetkých našich žiakov. Patrí im obrovská gratulácia a poďakovanie za reprezentáciu školy! Rodičom detí ďakujeme za ich účasť a podporu :)

 

foto

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojím hlasom k víťazstvu našich projektov Raiffeisen Run aRound a Tancuj, hýb sa, bav sa alias Pódium plné vysmiatych tvárí. Vďaka tomuto úspechu sa už 27. októbra uskutoční školský okruhový beh pre žiakov základných škôl okresu Bytča. 
 
                            kolektív žiakov a učiteľov ZŠ na Ulici Eliáša Lániho

Európsky deň jazykov

euro„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme.“     Paulo Coelho

Hoci sa v týchto slovách skrýva pravda, nezaškodí ani to, ak sa vieme dohodnúť priamo jazykom krajiny, v ktorej sa nachádzame. Počas Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra, sme upozornili na potrebu cudzojazyčnej komunikácie. V ktorých krajinách je oficiálnym jazykom angličtina? Ako sa môžem naučiť rozprávať po nemecky? Čo je toto tajné písmo a kde sa používa azbuka? Hoci ide o vážne témy, cudzojazyčný pondelok bol pravý opak. Farby, zvieratká – to predsa vie pomenovať každý. Ale skúste to v angličtine (pre väčšinu to nebol problém), či dokonca v nemčine a ruštine  Pri čítaní azbuky boli, našťastie, poruke starší spolužiaci. Chvíle nám spríjemnili i Máša a medveď. Nemohla chýbať ani výstava rozprávkových knižiek v angličtine či nemčine, ruských časopisov a novín. Originálne plagáty, ktoré vyrobili decká, si môžete pozrieť vo vestibule a neskôr budú zdobiť odborné učebne jazykov. foto

Naše deti v RTVS – Daj si čas - Zábavno – súťažná edukatívna relácia pre staršie deti - vysielanie STV1: 22.10. 2016 o 9:25 hod.

20160927 120302

Žiaci 6. ročníka sa v utorok 27. septembra 2016 zúčastnili nakrúcania detskej zábavno – súťažnej relácie s názvom „Daj si čas“. Prostredníctvom zábavných súťaží ponúka relácia divákom zaujímavé informácie o histórii Slovenska. Pri súťažných hrách zasa dáva dôraz na detskú súťaživosť a prirodzenú radosť z pohybu. Náš súťažný tím pozostával zo štyroch súťažiacich – Vladko Konečný, Lukáško Hrobárik, Heňka Janšúrová a Paťka Pribilová a proti nim nastúpil tím zo ZŠ Holíč.

Súťaž mala 5 súťažných kôl, počas ktorých súťažiaci riešili zadania súvisiace s témou relácie – „Detská práca“. Naši žiaci dominovali nielen v disciplínach, v ktorých ukázali svoju obratnosť a zručnosť ale aj v poslednom vedomostnom kole. Z Bratislavy si okrem pekných zážitkov z prostredia RTVS odniesli aj výhru 200€

Futbalový turnaj chlapcov a turnaj vo vybíjanej dievčat

 futbal 

Pondelok 26. septembra mali chlapci piateho až deviateho ročníka možnosť predviesť svoje futbalové schopnosti na multifunkčnom ihrisku. Za krásneho slnečného počasia odohrali medzi sebou jednotlivé zápasy.

Víťazom v kategórii 5.- 6. ročníkov sa stala 6.B trieda.

Víťazom v kategórii 7.- 9. ročníkov sa stala 9.A trieda.

Na ihrisku Sokol si svoju šikovnosť, obratnosť a presný hod loptou vyskúšali dievčatá v školskom kole vybíjanej.

Víťazkami v kategórii 5.- 6. ročníkov sa stala 6.A trieda.

Víťazkami v kategórii 7.- 9. ročníkov sa stala 9.A trieda.

Všetkým triedam ďakujeme za pekný športový zážitok a víťazom gratulujeme!

foto

Jesenné účelové cvičenie 2016

uc 009Prierezová téma Ochrana života a zdravia ponúka našim deťom možnosť teoreticky i prakticky si rozšíriť svoje zručnosti pri záchrane života, reakcii na ohrozujúce situácie či bezpečný pohyb v prírode. Preto sme využili slnečné počasie a v piatok 16. 9. 2016 sme vyrazili na účelové cvičenie.

Kým sme však dorazili k svojmu cieľu s pekným výhľadom na Bytču, museli sme zdolať stanoviská s brannými úlohami. A tak sme hádzali granátom na cieľ, určovali azimut, pracovali s mapou, prenášali zranených či preukázali svoje znalosti z dopravných predpisov pre cyklistov i chodcov.

Najlepšie si počínali decká z 5.A, 7.B a 9.A, ktoré získali najviac bodov. Veru, deti z našej školy nezaskočia ani nepríjemné situácie... foto

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje z organizačných dôvodov pre žiakov 5. - 9. ročníka na deň 30. 9. 2016 (piatok) riaditeľské voľno. Zo stravy budú títo žiaci automaticky odhlásení.