Školský turnaj vo volejbale

Školský turnaj vo volejbale 9Štvrtkové popoludnie 10.11. patrilo na našej škole športu. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka odohrali medzi sebou zápasy vo volejbale. Družstvá boli zmiešané, to znamená, že hrali spolu dievčatá aj chlapci. 8.A a 8.B tvorili jedno družstvo. Ich výsledky boli nasledovné: V zápase 9.A proti 8.A+8.B vyhrala 9.A v pomere 2:0, v zápase 9.B proti 8.A+8.B vyhrala 9.B v pomere 2:0 a v zápase 9.A proti 9.B vyhrala 9.A v pomere 2:0. Takže celkovým víťazom sa stala 9.A trieda. foto

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme!

Priateľský punč za úsmev...

DSCF5487Nielen priaznivci Tvorivého ateliéru, ale aj všetky deti kreatívneho ducha sa spoločne stretli pri popoludňajšej šálke hrejivého punču. Pripomenuli sme si tradície našich predkov, a to ručnou výrobou farebných "podsedákov" a záclonových vreciek na bylinky. Pomyslené plamienky horeli nielen v našich čarovných svietnikoch, ale aj v srdciach – zhotovili sme darčeky pre najmilších, bližšie sa spoznali a prežili spoločné chvíle aj mimo vyučovacích hodín. Za priateľskú atmosféru vďačíme i našim dievčencom – Vike a Nike z 8.B, ktoré si pre nás pripravili punč za úsmev...:) fotky

Blíži sa KOMPARO 8, 9

logoKOMPARO1Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

Naša škola sa opäť zapojila do projektu KOMPARO 8, 9 – testovanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2016, t. j. v stredu.

Testovanie ôsmakov bude zamerané na päť oblastí: matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika, dejepis, všeobecné študijné predpoklady. Deviataci sa popasujú s úlohami z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Deviatakom i ôsmakom želáme veľa šťastia a otvorenú myseľ!

Pomôcky, časový harmonogram - čítaj ďalej...

Čítať ďalej: Blíži sa KOMPARO 8, 9

Návšteva Domova dôchodcov v Hrabovom

Dom dôchodcov 4Šálku voňavého čaju, sladké koláče a vľúdnu tvár, ruku,

ktorá vie tak nežne pohladkať........

A veľké srdce plné lásky!

Stará mama, starý otec, to všetko u Vás vždy nájdem,

a preto Vás mám tak rád.

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. A práve preto, deti zo ŠKD a deti 2.stupňa boli presvedčené že jeseň našim starkých vnúčence skrášlia tým, že ich obdarujú svojim pohladením či úsmevom, básničkou a pesničkou, ktorú sa pre nich naučili. Využili mesiac október ako mesiac úcty k starším na to, aby v ňom znásobili svoju nehu a boli k nim ešte milšie, ešte vrúcnejšie.  Stretnutie v priestoroch Domova dôchodcov v Hrabovom bolo toho vyvrcholením. Popriali im, aby sa dobre cítili a aby im na slávnostnú chvíľu zostali len pekné spomienky. foto

Raiffeisen Run aRound - školské okresné okruhové preteky

DSC 7288Základná škola na Ulici Eliáša Lániho v Bytči využila výzvu Raiffeisen Bank na podporu telesnej kultúry a športu a zapojila sa do projektu s cieľom zorganizovať okresný školský okruhový beh s názvom „RRR – Raiffeisen Run aRound“ v parku v lokalite „Na Kaplnke“. Po jeho úspešnom ukončení sa dňa 27. októbra 2016 konali spomínané preteky na novej multifunkčnej kruhovej 660 metrov dlhej dráhe. Hlavnou myšlienkou RRR bola aktívna podpora športovania detí a mládeže všetkých základných škôl bytčianskeho okresu a vznik tradície vytrvalostného behu žiakov v Bytči. Deti bežali po jednotlivých úsekoch – okruhoch od kamenného múra s prameňom podľa ročníkových kategórií:

5. ročník: 1 okruh (660m)
6. ročník: 1 okruh (660m)
7. ročník: 2 okruhy (1320m)
8. ročník: 2 okruhy (1320m)
9. ročník: 3 okruhy (1980m)

Behu sa zúčastnilo celkovo 8 škôl bytčianskeho okresu:

  • Základná škola na Ulici Eliáša Lániho, Bytča
  • Základná škola na Ulici mieru, Bytča
  • Gymnázium, Bytča
  • Špeciálna základná škola internátna, Bytča
  • Základná škola s materskou školou, Štiavnik
  • Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu, Predmier
  • Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva, Veľké Rovné
  • Základná škola s materskou školou, Kotešová

Časomieru zabezpečovali Race Result - Kežmarok

Každý účastník dostal po dobehnutí do cieľa jedinečnú účastnícku medailu s emblémom bežca, organizátorom a dátumom konania RRR behu. Absolútni víťazi získali pohár, diplomy a víťazi družstiev aj vecné ceny.

Našimi najúspešnejšími sa stali:
Martin ŠUŠLÍK – 1. miesto kategória chlapci 9. ročník
Petronela BALLOVÁ – 2. miesto kategória dievčatá 7. ročník
Dorota SALÁŠKOVÁ – 2. miesto kategória dievčatá 5. ročník
Damián KAŠTAN – 2. miesto kategória chlapci 7. ročník
Marián JOZEFIAK – 3. miesto kategória chlapci 5. ročník
Pavol GAŇA – 3. miesto kategória chlapci 5. ročník
Simona PINČÍKOVÁ – 3. miesto kategória dievčatá 8. ročník

BLAHOŽELÁME!

A zároveň sme sa stali najlepším družstvom spomedzi všetkých 8-mich základných škôl.

fotogaléria

 

Ochráň svoj strom

20161026 093447Nebudeme sedieť len doma ale budeme chodiť pozorovať ako rastie náš les! ...

Po aprílovej výsadbe v poraste pri Pšurnoviciach sme sa spolu so žiakmi šiesteho ročníka vrátili naspäť, aby sme naše sadenice ochránili pred zverou. V zimných mesiacoch sa vysadené mladé ihličnaté stromy častokrát stávajú ich potravou. Terminálne výhonky stromčekov žiaci obvíňali načuchranou ovčou vlnou a upevňovali ju od vrcholu smerom nadol tak, aby nebránila v jej ďalšom raste a nebola sfúknutá vetrom. Nad správnou ochranou mladého lesného porastu dohliadali opäť pracovníci odštepného závodu Lesy SR v Považskej Bystrici. Na jar sa opäť s nimi do lesa vrátime, odstránime ovčiu vlnu a príp. dosadíme ďalšie stromčeky.
Okrem hlavného programu ochrany vysadených smrekov si deti hmatom vyskúšali rozdiel medzi kožou líšky, kuny v zimnej a letnej srsti. Však najzaujímavejšou aktivitou bola simulácia nočnej chôdze jelenice so svojimi jelenčatami. Deti mali zakryté oči a lesní pracovníci ich viedli po neznámom náročnom lesnom teréne.
foto

Moja prvá škola

kozmixMoja prvá škola je nový projekt neziskovej organizácie EDULAB, do ktorého sa zapojila aj naša základná škola. Jeho cieľom je poskytnúť učiteľom moderné učebné materiály a posunúť hranice možností pre inovatívne vzdelávanie už na prvý stupeň základných škôl.

Viaceré výskumy už dávnejšie preukázali, že používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu na vyučovacej hodine prispieva k jej pestrosti a robí ju pre žiakov atraktívnou. Aj metodika projektu Moja prvá škola je priamo prepojená  na digitálne materiály, konkrétne na portál kozmix.sk. Sprievodcom za poznaním sa preto v tomto školskom roku stal mimozemšťan Kozmix. S malým stroskotancom a jeho priateľmi si žiaci hravou formou a cez pútavé príbehy osvojujú nové vedomosti. Nespornou výhodou digitálneho učiva je, že žiakom poskytuje spätnú väzbu okamžite. V rámci projektu majú žiaci i pedagógovia možnosť získať viaceré benefity či zabojovať o zaujímavé ceny. FOTO

http://www.mojaprvaskola.sk/

http://www.kozmix.sk/

 

Ďalšie články...

  1. Beh hrebeňom Javorníkov