Vianočná besiedka 2016

web„Každý, kto je malý chlapec, bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj všetko.“ – hovoria slová jednej básne.

Síce tváre i dlane našich predkov podpísal vek či neľahký život, no ich vzácne rady, životné múdrosti sú mladé a večné. Posolstvo aj týchto myšlienok si žiaci našej školy pripomenuli prostredníctvom vianočnej besiedky s názvom Vianoce našich predkov. V pondelok 12. 12. 2016 v Dome kultúry v Bytči pod vedením svojich pedagógov uvili kytičku básní, piesní, no najmä tanca.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohtoročnej besiedky. Ďakujeme rodičom a priateľom školy za účasť a podporu. FOTOGALÉRIA

Mikuláš 2016

DSCF7182

Na príchod Mikuláša sa každý rok tešia najmä deti. Jeho meno si najčastejšie spájajú s postavou biskupa, ktorý nosí sladkosti a darčeky. Uctievame si ho najmä ako významného ochrancu, dobrodinca, skromného a múdreho človeka. Jeho obetavosť a dobré skutky sa stali námetom viacerých legiend. V utorok 6. 12. 2016 vdýchla sviatočná mikulášska nálada aj do Základnej školy na Ul. E. Lániho v Bytči. Po roku znova prišiel medzi žiakov pán s hustou bielou bradou, biskupskou mitrou na hlave, dlhým červeným plášťom a s vrecom plným sladkých balíčkov. Spoločnosť na jeho obchôdzkach mu tradične robili anjel a čert.

Pre väčšinu ľudí je príchod Mikuláša akousi prípravou na Vianoce. Veríme, že vzácna mikulášska návšteva, ale aj piesne a básne v podaní našich žiakov, boli príjemným spestrením predvianočných dní v škole. FOTOGALÉRIA

Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát

betkaLinka tiesňového volania 112 je jednotné európske číslo tiesňového volania, ktoré slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Slovensko v zastúpení Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s okresnými úradmi je jediným členským štátom Európskej únie, v ktorom sa dňa 1. decembra vykonáva oslava Národného dňa 112.

Pri príležitosti tohto dňa sa uskutočnil 4. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“. Našu školu na súťaži reprezentovali viacerí žiaci.  Alžbetka Vojteková zo 4. A triedy sa vo svojej kategórii umiestnila na 3. mieste. Blahoželáme !

Beseda s príslušníkmi Mestskej polície v Bytči

beseda MPV pondelok 28. novembra sa naši druhostupniari zúčastnili besedy s príslušníkmi Mestskej polície v Bytči. Témou besedy bolo nové VZN o používaní zábavnej pyrotechniky. Žiaci tak dostali informácie o podmienkach používania obľúbených včeličiek, rakiet a petárd od tých najpovolanejších.

Zároveň boli upozornení, že pyrotechniku možno požívať len počas Silvestra v presne vymedzených hodinách.

Mikulášska kvapka krvi

 

mikulášDňa 8.12.2016 sa našej škole uskutoční Mikulášska kvapka krvi. Prosíme rodičov, aby prišli podporiť našu školu v tejto dobročinnej akcii. Odber bude od rána od 8.00 hod. v priestoroch telocvične našej školy. / informácie u p. uč. Šefarovej/

 

Školské kolo v streľbe zo vzduchovky

strelbaV piatok 11.11. si chlapci 2.stupňa / Matej Leština, Filip Liška, Ján Gaňa, Marek Cudrák, Dominik Blaško, Matej Gaňa/ po roku oprášili vzduchovky, aby si medzi sebou zmerali strelecké schopnosti. Prišli na to, že nie vždy ich vzduchovka poslúchala ako chceli. Po veľkom snažení sa najlepšie darilo Janovi Gaňovi, Marekovi Cudrákovi, Dominikovi Blaškovi. Veríme, že im bude priať šťastie aj na okresnej súťaži. foto

Ďalšie články...

  1. Školský turnaj vo volejbale