Slávnostné odovzdanie grantu O2 - Dobrý beh

SAMT

O2 prináša 24 Športových akadémií Mateja Tótha celému Slovensku a naša škola je jednou z nich!

Vďaka úspešnému projektu získala naša škola grant na športový program v réžii Mateja Tótha a jeho profesionálnych trénerov.

Tím trénerov a odborníkov, vypracovali metodiku a súbor cvičení, ktoré podnecujú výkonnostný rast, ale hlavne dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu. Tréningový program akadémie sa opiera o inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapeutie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie.

Jedinečný športový krúžok bude v škole k dispozícii bezplatne pre 20 detí mladšieho šk. veku v trvaní 1 školského roka.

Vo štvrtok 5. októbra 2017 navštívil osobne Matej Tóth našu školu a symbolicky odovzdal víťazný grant O2 – Dobrý beh. Prostredníctvom plakety, na ktorej je odtlačok Matejovho chodidla, zanechal na škole navždy svoju stopu a priamy odkaz na športovú motiváciu detí i mladých športovcov.

foto