Nadácia pre deti Slovenska

20170929 103828

Prostredníctvom grantového programu Zdravotnej poisťovne Dôvera podporila Nadácia pre deti Slovenska 12 najlepších športovcov našej školy. Deti absolvovali komplexnú preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku v zdravotníckom zariadení SPORTMED v Bratislave spojenú s diagnostikou trénovanosti. Ich pravidelný tréningový objem prináša výsledky v podobe úspešnej reprezentácie školy. Špecializované zdravotné a funkčné vyšetrenie poskytlo deťom informácie týkajúce sa ich aktuálneho zdravotného stavu i stavu trénovanosti.