Nové hračky v školskom klube

Začiatok roka bol pre deti zo školského klubu výnimočný. Slniečko svojimi lúčmi doprialo deťom pobyt vonku, ale jedným lúčom pošteklilo detské tváre aj po príchode do tried. Na stole ich čakalo milé prekvapenie. Nové hračky už netrpezlivo čakali na svojich majiteľov: plastelíny a nové modelovacie hmoty na tvorivú činnosť, logické hry. Chlapci sa potešili dominovej dráhe, novým skladačkám a futbalovým loptám. Vodové farby, pastelky, nožnice a lepy zas urobili radosť  zručným majstrom a umelcom. Vďaka sponzorom, ktorí vyčarili úsmev na detských tvárach sa oddychová a rekreačná činnosť v školskom klube detí môže rozvíjať plným náručím. Poďakovanie patrí:

Ľ. Fusko, Gfgroup Čadca

Mgr. Ľ. Marjak, Lumaco , Čadca

Ing. J. Válek, Energy Pro, Žilina

Ďakujeme sponzorom Žilinského kraja.  Veľmi by nás potešilo, keby takéto sociálne cítenie prejavili aj podnikatelia a firmy mesta Bytča. FOTO