Športujeme s radosťou

Piatok 29. septembra sa niesol v školskom klube detí v duchu „Športujeme s radosťou“. Športovali a súťažili deti 3. a 4. ročníkov. Cieľom športového popoludnia bolo vzbudiť záujem detí o pohyb a osvojiť si súbor nenáročných hier. Deti si rozvíjali schopnosť samostatne riadiť hru v kruhu spolužiakov, rozvíjali zmysel pre kolektívnosť, zmysel pre fair play či schopnosť oceniť kvality súpera alebo zmieriť sa s prehrou. Obiehanie okolo spoluhráčov; Streľba loptou  na cieľ; Tenisová  štafeta; Na jeleňov a   Puška s obručami – to boli disciplíny, v ktorých si žiaci zmerali svoje sily, šikovnosť a obratnosť. Aj keď nebolo možné, aby všetci boli víťazi, podstatné bolo, že deti spoznali nové hry a opäť strávili jeden deň zmysluplne - športovaním.  FOTOGALÉRIA