Matematické talenty

  MO 2       Po úspešnom riešení domáceho kola matematickej olympiády našu školu úspešne reprezentovali aj v okresnom kole MO nasledovní žiaci:
v kategórii Z6 Tomáško Bologa zo 6.A, ktorý obsadil 1. miesto
v kategórii Z7 Patrik Kamas zo 7.A, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.
Srdečne im blahoželáme k dosiahnutému výsledku a prajeme im veľa úspechov aj v nasledujúcich matematických súťažiach.

Naše sídliská

vlastickaŽiaci 6.ročníka pod vedením Mgr. Marfiakovej na vyučovacom predmete Svet v číslach preukázali vedomosti a zručnosti o geometrických útvaroch a geometrických telesách v projekte „Naše sídliská“. V rámci environmentálnej výchovy sme využívali najmä odpadový materiál. Niektorí z nás sa v budúcnosti určite uplatnia ako architekti a projektanti. Veď posúďte sami ... foto

Sprievodná beseda "GENIUS TALENTUS" - Ako zisťujeme intelektové nadanie detí

SCSPPVo štvrtok 25. februára 2016 navštívila našu školu psychologička Mgr. Jarmila Švédová zo Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Žiline.

Mesiac február „GENIUS LOGICUS“ sme teda ukončili sprievodnou besedou, ktorá bola určená tým najlepším matematickým talentom našej základnej školy. Žiaci sa dozvedeli, akým spôsobom sa zisťujú intelektové schopnosti detí, ako sa posudzuje úroveň a kvalita pozornosti a pracovného tempa detí. Mali možnosť precvičiť si úlohy, ktoré sa podobajú úlohám v skutočnom IQ teste, ale aj pochopiť princíp, ako vypracovať úlohy testu logického myslenia.

FOTO

Klokaníme 21.marca

images 1MATEMATICKÝ KLOKAN - najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl sa blíži.

V marci 2015 sa do nej zapojilo 6 miliónov žiakov zo 61 krajín. Aj v našej škole má táto súťaž svoju tradíciu a teší sa stále väčšej obľube. V pondelok 21. marca 2016 si aj naši žiaci zmerajú sily v matematických vedomostiach a zručnostiach. Súťaž sa uskutoční v ŠJ nasledovne:

Čítať ďalej: Klokaníme 21.marca

Mozog a matematické myslenie

mat myslenie

Dňa 19. februára 2016 sme na našej škole privítali pani doktorku Adelu Ďurajkovú, ktorá pripravila pre žiakov zaujímavú prednášku:MOZOG A MATEMATICKÉ MYSLENIE“.

Dozvedeli sme sa, koľko mozog váži, čo ho tvorí, čím všetkým musel mozog človeka prejsť, aby bol schopný spracovávať rôzne postupy a spôsoby myslenia, najčastejšie okolnosti, ktoré môžu vyústiť do ochorení alebo postihnutí nervového systému, či celkového poškodenia mozgu. Porozprávala o látkach, ktoré mozog potrebuje k svojej činnosti, k jeho správnemu fungovaniu i mnoho iných zaujímavých informácií. foto