PYTAGORIÁDA - obvodné kolo

V obvodnom kole matematickej Pytagoriády našu školu úspešne reprezentovali najbystrejšie hlavičky

z 3. ročníka Tomáško Bologa 1.miesto

zo 4. ročníka boli úspešní Sandra Butková a Patrik Kamas

z 5. ročníka Danko Bielik 1. miesto a Martinko Šušlík 5. miesto

zo 6. ročníka Rudko Bachorík 2. miesto

Úspešným súťažiacim blahoželáme!

MATEMATICKÝ KLOKAN

Veľká medzinárodná  súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN sa blíži.  Všetci prihlásení súťažiaci 2. - 9. ročníka si môžu porovnať svoje matematické schopnosti nielen so žiakmi na Slovensku, ale aj 7 miliónmi žiakov celého sveta.   Štartujeme 25. marca o 8,30 hod. v 5.A a 8.A, kde súťažia žiaci 6. - 9. ročníka, po nich o 10,30 pokračujú druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci.

Súťažiaci si prinesú modré alebo čierne pero, rysovacie pomôcky a deviataci aj kalkulačku.                                                                                    

Všetkým súťažiacim želám bystrý um a veľa tvorivých nápadov pri riešení úloh!                                                             

Matematický KLOKAN sa blíži!!!

Dňa 19. marca 2012 sa uskutoční na našej škole medzinárodná matematická súťaž KLOKAN v školskej jedálni, prváci budú písať v 1.A

Žiaci 2.,4.,6. a 8. ročníka od 7,50 do 9,20

        3.,5.,7. a 9. ročník od 9,30 do 10,50

Prineste si čierne alebo tmavomodré pero - nie atramentové

                rysovacie pomôcky - nie sú nutné

                ôsmaci a deviataci môžu mať kalkulačky

Prihláseným žiakom držíme palce a prajeme vynikajúce logické uvažovanie!!!

KOMPARO 2012

Dňa 8. novembra 2012 sa uskutoční KOMPARO 8 pre prihlásených žiakov 8. ročníka a KOMPARO 9 pre všetkých deviatakov.

Začiatok o 8,00 hodine na 1. poschodí vpravo (podľa rozpisu skupín).

Žiaci si prinesú tmavomodré alebo čierne pero (nie atramentové), rysovacie pomôcky a kalkulačku.

Nesmú používať   -  tabuľky, učebnice, zošity, mobilné telefóny, pravidlá slovenského pravopisu, slovníky.

Všetkým prajem veľa bystrého umu a dobrú logiku.