POZOR!!! MATEMATICKÝ KLOKAN sa blíži.

24Blíži sa termín najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže!!! V minulom školskom roku bolo do súťaže zapojených 56 štátov sveta s takmer 6,5 milióna súťažiacimi. Aj v našej škole má táto súťaž svoju tradíciu a teší sa stále väčšej obľube.

V pondelok 23. marca 2015 si žiaci zmerajú sily v matematických zručnostiach.

Súťaž sa uskutoční v ŠJ nasledovne:

2., 4., 6. a 8. ročník začína o 7,50 hod.

3., 5., 7. a 9. ročník o 9,30 hod.

1. ročník osobitne v triede o 8,30 hod

Prineste si tmavomodré alebo čierne pero ( nie atramentové ), môžu byť geometrické pomôcky (nie sú však nutné), deviataci môžu použiť kalkulačku.

Zakázané je používať: učebnice, tabuľky, mobilné telefóny, kalkulačky (okrem deviatakov).

Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov a bystrého umu!!!

Čaro rozprávky pre malých i veľkých

11 copyČarovná rozprávková atmosféra ovládla opäť našu školu. Prežili sme ďalší rozprávkový deň - tentokrát s Dvanástimi mesiačikmi a Maruškou. Pripomenuli sme si Svetový deň pozdravov reláciou v školskom rozhlase a aktivitami, ktoré pripravili pre mladších kamarátov Mesiačikovia s Maruškou - žiaci 9. ročníka. Aktivity boli zamerané aj na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov. Tí usilovne pomáhali Maruške zbierať fialky, jahôdky a jabĺčka za správne vyriešené matematické úlohy. A darilo sa im, takže Maruška sa s prázdnym košíkom veru domov nevrátila. Najlepší pomocníci boli odmenení sladkou odmenou. Žiaci 8.B na hodinách informatiky pripravili krásne prezentácie rozprávky so začlenením matematických úloh a tiež žiaci 5. a 7. ročníka pripravili odmeny pre súťažiacich na hodinách výtvarnej výchovy. Na hodinách cudzích jazykov si žiaci vyrobili plagáty s pozdravmi v rôznych jazykoch. Rozprávkový úsmev bol odmenou pre všetkých, ktorí sa na tomto peknom dni aktívne podieľali. Foto TU

Ako VI. A postavila mesto

20140612 094602Na hodinách matematiky - konkrétne GEOMETRIE v šiestom ročníku- sme sa naučili o priestorových útvaroch - kváder, kocka a stavby z kociek. Naučili sme sa zostrojiť ich z rôznych pohľadov - nárys, pôdorys, bokorys zhotoviť ich siete, vypočítať spotrebu papiera na ich zhotovenie, teda ich povrchy a tiež objemy týchto telies.

A potom mladí architekti postavili z nich krásne mesto s celou infraštruktúrou - školy, nákupné centrá, knižnica, obytné domy, .... Nechýbali cesty, parky, ale aj ihriská a dostatok zelene, bez ktorej predsa nemôžeme žiť. Každý svojou prácou prispel k veľkému dielu.

A že boli šikovní naši architekti, sa môžete pozrieť TU.

Naši šampióni v matematických a prírodovedných súťažiach

Tu sú výsledky našej usilovnej práce a naše úspechy  v matematických a fyzikálnych súťažiach v školskom roku 2013/14


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Úspešní riešitelia okresného kola MO

2.miesto M 5 – Sandra Butková 5.A

2. miesto M 6 - Martin Šušlík 6.A

 

PYTAGORIÁDA

Úspešní riešitelia okresného kola:

Kategória 5 – 3.miesto   Patrik Kamas 5.A

Kategória 6 -  2. miesto Martin Šušlík 6.A

                      

MAKS - celoslovenský korešpondenčný seminár

Medzi Hviezdami matematického neba tento rok zažiarili Natália Kanisová a Jasmína Harmečková z 8.A

 

 GENIUS LOGICUS - medzinárodná matematická súťaž:

vynikajúci medzinárodný riešiteľ Ivana Gajdošíková zo 7.A na 7. mieste a so 100% úspešnosťou získala zlatý certifikát

Vynikajúci riešiteľ Andrej Kuchar strieborný certifikát.

 

V druhom kole - s meraním času sa umiestnili:

Andrej Kuchar zo 7.A na 9. mieste na Slovensku a získal zlatý certifikát.

Strieborné certifikáty získali:

Lukáš Mičúch zo 6.A za 9. miesto v rámci Slovenska.

Soňa Jakubíková 6.A,

Patrik Kamas z 5.A

Miroslav Krajčí 6.A

 

 

KLOKAN -medzinárodná matematická súťaž

9 žiakov druhého stupňa sa umiestnilo medzi 20% najúspešnejšími žiakmi na Slovensku:

Tomáš Marciník 5.A

Adrián Jakubík 6.A

Martin Takáč a Peter Michút zo 7.A

Július Litvík 7.B - šampión školy

Romana Zadubanová 8.B

Natália Tavačová , Natália Kanisová, Eliška Závršanová z 8.A

 

SUDOKU - školská súťaž

V 5. ročníku : Sandra Butková 5.A, Andrej Krajčí 5.B, Aneta Tlusťáková

V 6. ročníku: Sandra Šimáková 6.B, Miroslav Krajčí 6.A

V 7. ročníku: Patrik Motošický, Janka Bachoríková Július Litvík zo 7.B

V 8. a 9. roč.: Aneta Krajíčková 8.B, Patrik Mikolášik 9.B a Romana  Zadubanová z 8.B

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

V okresnom kole fyzikálnej olympiády nás reprezentovali žiaci 9. ročníka

Natália Papánková - úspešná riešiteľka - 3.miesto

Miroslava Drábiková - úspešná riešiteľka - 4. miesto

Patrik Mikolášik

Matej Gašperec

Ďakujeme všetkým úspešným aj ich vyučujúcim za šírenie dobrého mena školy a prajeme veľa úspechov a chuti do práce aj v budúcom školskom roku!!!

foto

GENIUS LOGICUS

geniusMedzinárodná matematická súťaž - Genius logicus - to sú najzaujímavejšie logické hlavolamy,
Sudoku, Puzzl, Kakuro a iné netradičné logické a matematické úlohy.

Na riešenie takýchto úloh sa
podujalo 17 žiakov  5. – 9. ročníka.  

Čítať ďalej: GENIUS LOGICUS