Hľadali sme talent Genius logicus

GLZdravý sedliacky rozum je častokrát hodnejší než zbytočné komplikovanie a hľadanie problému tam, kde očividne nie je. Logické myslenie je potrebné pri riešení takmer všetkých úloh v živote, nielen príkladov v matematike. Logika sa prelína všetkými predmetmi. Kto má logické myslenie, nemusí sa „bifľovať“ vzorce a poučky z matematiky, fyziky, či z chémie, pretože si dokáže veľa vzťahov a vecí pekne odvodiť.


A preto sme v piatok 19. februára 2016 v škole hľadali a aj našli talenty logického myslenia. Logicko-matematické úlohy zabavili i potrápili myseľ žiakov celej školy, pretože všetci sa zapojili do riešenia logických úloh, hlavolamov, hľadali príslovia v piktogramoch, riešili rôzne logické postupnosti.
V každej triede sme našli nejaký skrytý talent. Najúspešnejší v každej triede boli odmenení diplomom.

foto

Najlepšie sa umiestnili na druhom stupni:
Matúš Čička z 9. A
Rudko Bachorík z 9.B
Monika Dzurcová z 8.A

Na prvom stupni:
Tomáško Kolek z 1.B
Martinko Vlk zo 4.B

 

Okresné kolo matematickej olympiády

logo85V školskom roku 2015/2016 sa naši najúspešnejší riešitelia 5. a  9. ročníka domáceho kola matematickej olympiády zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo 19. januára 2016 v CVČ v Bytči.

 

Reprezentovali sme v dvoch kategóriách:

I. kategória Z5 – žiaci 5. ročníka             Beátka Butková z 5.A

                                                                       Paťka Pribilová z 5.A

                                                                       Jakubko Kolek z 5.A

                                                                        Ninka Kaháková z 5.B

II. kategória Z9 – žiaci 9. ročníka      Július Litvík z 9. B

Rudolf Bachorík z 9.B

Výborné III. miesto v kategórií Z5 pre nás získali Jakubko Kolek a Ninka Kaháková s rovnakým počtom získaných bodov.

Srdečne blahoželáme!

Blíži sa KOMPARO .......POZOR!!! .... ôsmaci a deviataci!!!

      Dňa 12.novembra 2015 sa  žiaci ôsmeho a deviateho ročníka  zapoja do celoslovenského projektu KOMPARO.  Toto testovanie poskytne žiakovi objektívnu  spätnú väzbu  a porovnanie výsledkov vlastnej práce s inými žiakmi školy i ostatnými žiakmi na Slovensku. 

       Pre žiakov deviateho ročníka je to akási "generálka" pred celoslovenským Testovaním 9.

       Pre žiakov ôsmeho ročníka okrem komparácie vedomostnej úrovne aj posúdenie všeobecných študijných predpokladov.

Predmetové testy pre deviatakov sú z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry,

pre ôsmakov, okrem SJL a MAT, aj z vybraných prírodovedných predmetov  a z vybraných spoločenskovedných predmetov.

Výsledok žiaka v teste odráža úroveň jeho vedomostí z daného predmetu.

Začiatok testovania:    8.00 h, koniec 10.40 h

Žiaci budú písať 2 testy, každý po 60 minút čistého času.

8. ročník:   1. test  MAT 15 úloh + VŠP 20 úloh

                   2. test SJL 20 úloh + BIO 10 úloh + GEO 10 úloh

9. ročník:   1. test - MAT  10 úloh s výberom odpovede + 10 úloh s tvorbou odpovede

                   2. test  - SJL 25 úloh s výberom odpovede

Pomôcky:  nutné - písacie potreby - tmavomodré pero - nie atramentové  ani gumovacie.

                  povolené ( nie nutné)  - kalkulačka, rysovacie potreby,

                  zakázané - Pravidlá slovenského pravopisu, slovníky,

                                     učebnice, zošity, tabuľky, mobily

  Všetkým prajem veľa úspechov pri riešení testov a dobrý pocit z dosiahnutých výsledkov!        

Pytagoriáda na druhom stupni

PytagoriádaTalenty logického myslenia sme objavili aj v matematickej Pytagoriáde na 2. stupni v školskom kole, ktoré sa uskutočnilo 9.decembra. Žiaci okrem správneho riešenia úloh museli preukázať aj pohotovosť a rýchlosť pri riešení, pretože išlo o bonusové body za čas.

Čítať ďalej: Pytagoriáda na druhom stupni

Naši úspešní v okresnom kole Pytagoriády

PytagoriadaBystrosť,  rýchlosť a zdravé logické uvažovanie museli preukázať účastníci okresného kola matematickej Pytagoriády.

V kategórii P3  bol úspešný Janko Gombár 3. miesto

V kategórii P5 bol  úspešný Tomáško Bologa 1. miesto

V kategórii P6 bol úspešný Paťko Kamas 1. miesto a

                                       Andrejko Krajčí 4.miesto

Všetkým úspešným blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!