Matematické talenty

  MO 2       Po úspešnom riešení domáceho kola matematickej olympiády našu školu úspešne reprezentovali aj v okresnom kole MO nasledovní žiaci:
v kategórii Z6 Tomáško Bologa zo 6.A, ktorý obsadil 1. miesto
v kategórii Z7 Patrik Kamas zo 7.A, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.
Srdečne im blahoželáme k dosiahnutému výsledku a prajeme im veľa úspechov aj v nasledujúcich matematických súťažiach.