Naše sídliská

vlastickaŽiaci 6.ročníka pod vedením Mgr. Marfiakovej na vyučovacom predmete Svet v číslach preukázali vedomosti a zručnosti o geometrických útvaroch a geometrických telesách v projekte „Naše sídliská“. V rámci environmentálnej výchovy sme využívali najmä odpadový materiál. Niektorí z nás sa v budúcnosti určite uplatnia ako architekti a projektanti. Veď posúďte sami ... foto