Sprievodná beseda "GENIUS TALENTUS" - Ako zisťujeme intelektové nadanie detí

SCSPPVo štvrtok 25. februára 2016 navštívila našu školu psychologička Mgr. Jarmila Švédová zo Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Žiline.

Mesiac február „GENIUS LOGICUS“ sme teda ukončili sprievodnou besedou, ktorá bola určená tým najlepším matematickým talentom našej základnej školy. Žiaci sa dozvedeli, akým spôsobom sa zisťujú intelektové schopnosti detí, ako sa posudzuje úroveň a kvalita pozornosti a pracovného tempa detí. Mali možnosť precvičiť si úlohy, ktoré sa podobajú úlohám v skutočnom IQ teste, ale aj pochopiť princíp, ako vypracovať úlohy testu logického myslenia.

FOTO