Konzultačné hodiny v školskom roku 2014/2015

Konzultačné hodiny pre rodičov sú každý pondelok do 14.30 hod..

Služby tajomníčky školy pre rodičov sú denne v čase 13.30 - 15.30 hod..