EXPERT geniality show

expert geniality show-logo  Šiesty ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT    geniality show je tu! Zapojiť sa môžu žiaci 6.-9. ročníkov  a ukázať nám, v čom sú experti.

  Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém,    ktoré si každý súťažiaci vyberie podľa vlastného záujmu spomedzi štyroch ponúknutých tém. V tomto školskom roku sú to tieto témy: Spoločnosť kedysi a dnes, Tajomstá prírody, Svetobežník, Do you speak English?

  Za školu sa musí príhlasiť minimálne 10 žiakov (spolu vo všetkých vekových kategóriách). Štartovné je 4 € na súťažiaceho. Pre súťažiach sú pripravené diplomy a pre tých najúspešnejších aj tituly a zaujímavé ceny. Prihlásiť sa môžte do konca októbra u p.uč. Mackovej. 

  Viac info na www.sutazexpert.sk