iBobor

bobor logo original 1

      Naša škola sa už tradične zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Cieľom súťaže je vzbudiť u detí záujem o IKT, posmeliť ich ku kreatívnemu mysleniu a podporiť medzipredmetové vzťahy. 

    Súťaž vznikla v roku 2004 v Litve pod názvom Bebras - informatický bobor. Vďaka svojej usilovnosti a inteligencii sa bobor stal symbolom súťaže. Postupne sa rozšírila do ďalších európskych krajín a v súčasnosti sa koná v 35 štátoch. 

   Naša škola sa zúčastňuje v 3 kategóriach: Bobríci (3.-4. roč.), Benjamíni (5.-7. roč.) a Kadeti (8.-9. roč.). V tomto školskom roku sa úspešnými riešiteľmi stali:

Kategória Bobríci:  Martin Vlk, 4.B

Kategória Benjamín: Tomáš Bologa, 6.A

                                 Andrej Krajčí, 7.B

                                 Patrik Kamas, 7.A

                                Júlia Caránková, 6.B

                                Patrik Randa, 7.A

Kategória Kadet:    Július Litvík, 9.B

                              Klára Križaníková, 8.A

                              Ivana Gajdošíková, 9.A

                              Juraj Kriššák, 9.A

Súťažiacim žiakom ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme!