Veda je všade okolo nás

20170914 102225.... a nie je až také zložité rozumieť jej...
O tom nás presvedčil Vedecký veľtrh 2017, ktorého sa zúčastnili naši žiaci 6. - 8. ročníka. Cieľom a poslaním Vedeckého veľtrhu bolo priblížiť vedu a výskum mladým ľuďom, vzdelávať ich formou zábavy, a tiež, aby sa z menej obľúbených a obávaných predmetov, ako je napr. chémia a fyzika, stali predmety obľúbené a zaujímavé.
Dych nám vyrazil pohľad na mnohé zaujímavé pokusy, experimenty, vynálezy, zlepšováky, či zariadenia, nové technológie zo sveta automobilov, robotiky a astronómie, zaujímavé interaktívne pokusy, prezentácie rôznych chemických, rádiochemických javov a využitia rádioaktivity v medicíne.
Na veľtrhu nechýbali ani obľúbené drony, ktoré sme obdivovali a zaujímali sa o ich využitie.

Čítať ďalej: Veda je všade okolo nás

iBobor

bobor logo original 1

      Naša škola sa už tradične zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Cieľom súťaže je vzbudiť u detí záujem o IKT, posmeliť ich ku kreatívnemu mysleniu a podporiť medzipredmetové vzťahy. 

    Súťaž vznikla v roku 2004 v Litve pod názvom Bebras - informatický bobor. Vďaka svojej usilovnosti a inteligencii sa bobor stal symbolom súťaže. Postupne sa rozšírila do ďalších európskych krajín a v súčasnosti sa koná v 35 štátoch. 

   Naša škola sa zúčastňuje v 3 kategóriach: Bobríci (3.-4. roč.), Benjamíni (5.-7. roč.) a Kadeti (8.-9. roč.). V tomto školskom roku sa úspešnými riešiteľmi stali:

Kategória Bobríci:  Martin Vlk, 4.B

Kategória Benjamín: Tomáš Bologa, 6.A

                                 Andrej Krajčí, 7.B

                                 Patrik Kamas, 7.A

                                Júlia Caránková, 6.B

                                Patrik Randa, 7.A

Kategória Kadet:    Július Litvík, 9.B

                              Klára Križaníková, 8.A

                              Ivana Gajdošíková, 9.A

                              Juraj Kriššák, 9.A

Súťažiacim žiakom ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme!  

Tabletová učebňa

pcVďaka národnému projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom a je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti sme na našej škole zriadili tabletovú učebňu.

iBobor 2014

bobor-logo-originalV dňoch 11., 14. a 18. novembra sa na našej škole uskutočnila  celoslovenská informatická súťaž iBobor. Cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Podporiť  a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom využívaní moderných technológií. Symbolom súťaže sa stal inteligentný, usilovný a čulý bobor.

Súťažili sme v kategóriach Bobríci (3.-4.ročník), Benjamíni (5.-7.ročník) a Kadeti (8.-9.ročník). Mená našich najúspešnejších riešiteľov si môžte pozrieť tu. 

Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník!

iBobor

bobor-logo-original

   V dňoch 14. až 15.novembra sa na našej škole uskutočnila  celoslovenská informatická súťaž iBobor. Cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Podporiť  a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom využívaní moderných technológií. Symbolom súťaže sa stal inteligentný, usilovný a čulý bobor.

  Súťažili sme v kategóriach Benjamíni (5.-7.ročník) a Kadeti (8.-9.ročník). Mená úspešných riešiteľov, ktorí získali viac ako polovicu bodov, si môžte pozrieť tu. 

     Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník!