Finančná akadémia s KOZMIXOM

hhiŠtvrtáci sa zapojili do projektu, ktorý je ukážkou projektového vyučovania a je zameraný hlavne na praktické zručnosti zážitkového učenia. Prostredníctvom hry „NAŠE MESTO“ si osvojovali interaktívne cvičenia na čítanie s porozumením. Pestrosť takéhoto typu vyučovania má prednosť pred monotónnosťou, praktické ukážky pred teóriou a učenie s vnútornou motiváciou pred núteným učením. Deti si osvojili nadobudnuté schopnosti bez toho, aby si všimli, že sa učia. Veľmi sa im páčil tematický celok „Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb“ a téma „Keď vyrastiem, budem...“. Interaktívne cvičenia stvárnili pomocou povolaní: cukrárka, murár, záchranár alebo kozmetička. Hlavnou úlohou projektu bolo vybudovať a vytvoriť mesto podľa vlastnej fantázie. Spoločne hľadali odpovede na otázky : Aké budovy postavíme? Čo sa bude nachádzať v centre mesta? Ako sa bude volať? Štvrtáci sa rozdelili do tímov a určili si bankára, novinára a architektov. Počas hry si určili vlastnú menu PLECHÁČIKY, ktoré zbierali za herné aktivity finančnej gramotnosti. Potom si vymenili plecháčiky za nákup papierových budov, z ktorých tvorili mestské časti pomocou kresieb a vyfarbovaním. Každé mesto má svoju dominantu a naše mesto KOZMOLAND má centrum vytvorené zo SELFIEFONTÁNY. Záverečnú prezentáciu predviedli  pre žiakov z druhého ročníka. Pomocou finančnej gramotnosti sa naučili využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne využívania vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Fotogaléria

Maratón v čítaní 2017

aaaaHlavným cieľom čitateľského maratónu je podporovať žiakov primárneho vzdelávania v čitateľských aktivitách, a tým rozvíjať ich kreativitu a vlastnú fantáziu. Hlasné čítanie vždy malo a má svoje čaro. Knihy a ich čítanie nie sú iba zaprášenou spomienkou, ale majú stále svoje miesto napriek sile a vplyvu moderných technológií. Ústrednou témou čítania primárneho vzdelávania bolo vytvoriť projekt o prečítanom literárnom diele, kde žiaci mali vymyslieť hlavnú myšlienku a zoznámiť sa s hlavnými a vedľajšími postavami. Prváci svoje nadobudnuté vedomosti spracovali v príbehoch“ O Guľkovi Bombuľkovi“ a „Danke a Janke“, druháci vytvárali dielo „Ako si mačky kúpili televízor“ a „ Dubkáčik a Budkáčik“, tretiakom sa zapáčili „Príbehy o psíčkovi a mačičke“ a „Pipi Dlhej Pančuche“, štvrtáci sa snažili spracovať „Škaredé káčatko“ pomocou kooperatívneho vyučovania a „Útok čiernych čarodejníc“ zahalil čitateľov do tajomných príbehov mágie. Dopoludnie s knižkou, pastelkou a dúhovými farbami sa nám veľmi páčil. Jedinečné výtvarné práce si deti pripevnili v kmeňových triedach, aby im pripomínali čitateľský maratón i tento školský rok. Fotogaléria

Zážitková vlastiveda v 3.A

 

Bytč. zámokV 3. A sme si na históriu poriadne posvietili. Tretiaci otvorili malé triedne múzeum s historickými predmetmi. Medzi exponátmi sa objavili dekoračné predmety, náradie, ale aj kus zárubne zo storočných dverí, ktorú priniesol Adam. Historické témy sme uzavreli aplikačnými domácimi úlohami. A tak žiaci robili reformy ako Mária Terézia, ale v roku 2017. Niektorí sa rozhodli pre komix z našich dejín. No najviac sa malí historici zaoberali Slovanmi. V triede prezentovali vlastnoručne vyrobené makety, nástroje  či slovanské bohyne Ladu a Vesnu.Foto.

Písmenkový súboj

písmenkoPrváci už spoznali takmer celú abecedu. Nemajú problém s písaním a ani s čítaním. Ako to vieme?

Vieme, pretože áčkari aj béčkari sa stretli v písmenkovom súboji. Rozdelili sa do skupín a súboj mohol začať. Hádali hádanky, skladali slová a to, že majú výbornú slovnú zásobu ukázali v písaní slov na dané písmenko. Záver súboja uzatvorili rozprávkovým kvízom , počas ktorého odpovede nehovorili, ale ukazovali. Atmosféra bola naozaj výborná a nikto sa nenudil. Presvedčíte sa o tom prostredníctvom fotiek.

Prvácke experimenty s vodou

vodaNa prvouke v 1.B bolo cítiť napätie. To preto, lebo prváci predvádzali svoje pokusy s vodou. V triede to šumelo, topilo sa a vyparovalo. No najlepší bol záver. Alan predviedol malý výbuch vo vode, ktorý dievčatá aj troškuvoda vystrašil. Vedecké bádanie určite nebolo posledné.

Prvácke pokusy.