Médiá nás zabávajú

emma koalaMédiá nás ovplyvňujú na každom kroku. Stále viac a viac vstupujú do života nielen dospelých, ale i detí, a to prostredníctvom televízie, rádia, tlače alebo internetu.

Najvýznamnejším prelomom a začiatkom formovania médií sa stal vynález, ktorý posunul spoločnosť o značný krok vpred. V roku 1454 Johan Guttenberg zostrojil tlačiarenský stroj.

Ku koncu 19. storočia sa na scénu dostalo úplne nové médium, ktoré sa stalo medzi verejnosťou veľmi obľúbené. Bol to rozhlas, ktorý si získal obľubu najmä vďaka svojej jednoduchosti a efektívnosti. Najvýznamnejšie masmédium súčasnosti  je nepochybne televízia.

Začiatkom tretieho tisícročia sa čoraz viac začína hovoriť o internete. O pomoci internetu v každodennom živote, ale aj o jeho nebezpečenstvách sa učia už aj naši najmenší. Práve toto médium pozabávalo  žiakov 4. ročníkov v uplynulých dňoch. Na hodine informatickej výchovy mali možnosť vstúpiť do  virtuálneho sveta karnevalu a priamo z pohodlia svojich stoličiek prežiť hodiny zábavy a smiechu. Pre aké masky sa napokon rozhodli, máte možnosť presvedčiť sa vo FOTOGALÉRII.

Valentín v 3.B

srdceAko vznikol tento sviatok?

Kto to bol sv.Valentín?

Môžeme ho oslavovať aj my deti?

A ešte na veľa iných otázok sme si v tento deň hľadali odpovede.

Najskôr sme si spoločne namaľovali na naše líčka malé červené srdiečko, spoločne sme si vytvorili Valentínsky strom lásky - na srdiečka sme písali mená tých, ktorých ľúbime a máme ich radi. No a potom sme sa s láskou pustili do Valentínskeho vyučovania.

Čítali sme si o tom ako tento sviatok vznikol. Počítali sme si príklady s Valentínskou tajničkou, ale najzaujímavejšie bolo písanie príbehu do krásneho srdiečka. Viete o čom? Nuž predsa o láske, a to nielen medzi ľuďmi ale aj zvieratkami a rastlinkami. Na záver sme si vyrobili krásne srdiečka a vymaľovali obrázky. A po usilovnej práci sme si pomaškrtili na čokoládových srdiečkach. foto