Na bicykli bezpečne

bicykelDňa 15.5.2017 sa uskutočnilo okresné kolo dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne", ktorej sa zúčastnilo šesť škôl. ZŠ Mierová, ZŠ E. Lániho, ZŠ Kotešová, Gymnázium, ZŠ V. Rovné, ZŠ Ivor. Na súťaži, ktorá pozostávala z teoretickej časti (test z pravidiel cestnej premávky), zdravotnej prípravy, z technickej zručnosti (povinná súčasť výbavy bicykla) a jazdy zručnosti sa žiaci popasovali so všetkými prekážkami na trati, testami a úohami zameranými na pravidlá cestnej premávky. Nakoniec sme skončili na 4. mieste, ale iba 1 bod nám chýbal do 3.miesta. Žiakom K. Vrbkovi. M. Gališovi, L. Martinkovej a R. Randovej ďakujeme za reprezentáciu školy. foto:

Čítať ďalej: Na bicykli bezpečne

Turnaj vo vybíjanej

vybijanaKrásne štvrtkové popoludnie sme si spríjemnili turnajom vo vybíjanej medzi triedami prvého až štvrtého ročníka. Každé družstvo malo 10 hráčov a hralo 2 krát 8 minút. V dobrej atmosfére žiaci podávali výborné športové výsledky a prežili pekný turnajový deň. O konečnom poradí rozhodol aj kúsok športového šťastia. FOTO:

Výsledky :  Víťazi - 1. A, 2. B, 3. A, 4. A

Našim mamám, babičkám a tetám...

srdceMilé mamičky, babičky, tety aj krsné mamy...

Srdečne vás pozývame na vystúpenie detí našej školy.

srdceK vášmu sviatku si pripravili piesne,básne,

tančeky, či milé divadielko.

srdce                  

            Tešíme sa na stretnutie s vami,

                             12. mája o 15. 00 hodine v telocvični našej školy.

Skanzeny očami štvrtákov

uuuuuViete, čo je skanzen? Žiaci zo 4.B triedy už dokážu prezentovať tento pojem nielen hovoreným slovom, ale aj pomocou kreatívnych činností, ktorým sa venujú na vyučovacích hodinách. Na hodinách vlastivedy sa opäť naučili hravými aktivitami o múzeu ľudovej architektúry v prírode. Z histórie vieme, že prvé múzeum vzniklo v roku 1891 v parku Skansen vo švédskom Štokholme. Na Slovensku zase máme najväčší skanzen - Múzeum slovenskej dediny v Martine, ale zaujímavé je aj múzeum kysuckej dediny- Vychylovka , oravskej- Zuberec alebo liptovskej- Pribylina. Vďaka krásnej téme „Zvyky a tradície“ sa deti pustili do práce. Stavali, plánovali, prestavovali a zároveň sa hrali. Bystré hlavy a šikovné ruky žiakov dokázali vytvoriť skanzeny podľa vlastnej tvorivej fantázie. Každý aktívne konštruoval „domček“ svojimi očami. Podľa projektov dotvárali nielen interiér, ale aj exteriér, taktiež porovnávali život v minulosti a súčasnosti. V závere vyučovacej hodiny nazvali svoje spoločné múzeum Skanzenkovo. Výsledok stál zato. Vlastiveda bola netradičná a veľmi  podnetná i pre ďalšie zaujímavé tematické celky, ktorým sa chceme venovať zážitkovou formou i v budúcnosti. Sme potešení, že naše dielo nám zdobí štvrtácku triedu. Fotogaléria

MALÍ UČITELIA ANGLIČTINY

VLAJKADnes bol super deň. Učili sme sa učiť. Pozor, pozor! Neučili sme sa, ako sa máme učiť, ale ako máme učiť niekoho. Pred niekoľkými dňami zadala pani učiteľka každému žiakovi tému, ktorú sme už na angličtine riešili. Doma sme si mali pripraviť opakovanie vedomostí, ktoré nám už naskákali do hlavy. A dnes sme sa predviedli. Z chlapcov sa stali učitelia, z dievčat učiteľky. Päť minút slávy pred tabuľou sme si skutočne poriadne užili. A čo sme si pre svojich kamarátov pripravili? Bolo toho veru neúrekom. Upratovali sme rozhádzané hlásky, hrali sme anglické obrázkovo-slovné pexeso, spájali sme obrázky bankoviek a mincí so správnym číslom, na nakreslenej postavičke sme pomenovávali časti ľudského tela, k ročným obdobiam sme priraďovali správne mesiace, nezabudli sme ani na preopakovanie slovíčok... ani sa nedá spomenúť všetky úlohy a aktivity, ktoré sa na hodine odohrali. No nehodno zabudnúť na tú aktivitu, ktorá nás tiež zaujala. Bola ňou prezentácia anglických peňazí, ktoré sme si vytvorili, povedali sme si ako byť trpezlivým pri sporení a aké je dôležité opatrne narábať s peniazmi.

Pri tejto našej zodpovednej a náročnej práci nás mala pod drobnohľadom, vlastne pred objektívom, naša pani učiteľka Gabrielová a svedomito zdokumentovala naše snaženie. Veď sa môžete sami presvedčiť, keď kliknete TÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ!