Knižnica našej školy

Školská knižnica je súčasťou Základnej školy na Ulici Eliáša Lániho. Je odborným, študijným, informačným a čitateľským centrom pre žiakov a učiteľov. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby žiakom a učiteľom.

Je otvorená každý pondelok v čase od 13,15 - 14,15 hod pre žiakov 1. - 9. ročníka, ale aj pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. Mimočítanková literatúra sa využíva na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo všetkých ročníkoch a čitatelia si môžu dané knižné tituly i vypožičať.

Výpožičný poriadok

Čítať ďalej: Knižnica našej školy

Koniec zberu

Jarný zber papiera sa skončil a spoločnými silami sa vyzbieralo 4260kg papiera.

Pizzu si za svoju aktivitu zaslúžili žiaci z 3.B - 482kg a žiaci z 5.B - 780kg. Najaktívnejšími žiakmi v zbere sa stali Teo Sedliaček z 3.B (170kg) a Matúško Haščík zo 7.A (447kg) papiera.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili a tešíme sa opäť na jesenný zber papiera.

Letné didaktické hry

20170621 082244V piatok 23. júna spestrili deň žiakom 1. stupňa didaktické hry, počas ktorých spoznávali rastliny a zvieratká v našom okolí. V praxi si overili poznatky zo zdravotnej výchovy - pomáhali zranenému, ošetrovali drobné poranenia. Všetko zvládli na jednotku aj vďaka teoretickej príprave. Tú deti absolvovali formou skvelého výchovného koncertu.  

Foto

Cvičenie v prírode

20170629 100831Hoci nás dnes predpovede počasia strašili búrkami, i tak sme sa s deťmi 1. stupňa vybrali na posledné tohtoročné cvičenie v prírode. Zasúťažili sme si, zahrali sa, ale i potrápili nôžky nenáročnou (pre niekoho náročnou) ? turistickou trasou. A počasie? Úplná paráda.

Foto

 

V kráľovstve kvetov

JasminkaKráľovstvom rastlín sprevádzala prváčikov princezná Jasmínka. Na hodinách prvouky ich zoznámila s kvetmi, rastlinkami, ovocím a zeleninou. Naučila ich spoznávať jednotlivé časti rastlín a ich význam. Deti si rastliny modelovali, kreslili, ale svoje vedomosti si najlepšie overili priamo na návšteve v záhradníctve. Tety, ktoré tam pracujú boli také milé a dovolili im nazrieť do ich kráľovstva. Pozorovali rozdiely medzi kvetmi, spoznali bylinky. Ako poďakovanie im dievčatá nakreslili pekné obrázky, za ktoré dostali kvetinkovú odmenu.

Jasmínka