Deň bielej palice v 4.A

DEŇ BIELEJ PALICEZrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Päť zmyslov, ktoré používame pri každodenných činnostiach bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ak by ste si položili otázku, ktorý zo zmyslov je pre človeka najdôležitejší, odpovedať by bolo ťažké, ba snáď aj nemožné. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bielej palice, ktorý si pripomíname 15. októbra,  sme sa v 4. A pokúsili niektoré bežné činnosti, o ktorých sme si mysleli, že ich dokonale ovládame, vykonať so šatkou na očiach. Vybrať a opäť vložiť pomôcky do peračníka, vyprázdniť a znovu naplniť školskú tašku, prejsť cez triedu, prekonať prekážky so školskou taškou, pohybovať sa po ceste na našom dopravnom ihrisku, prejsť cez prechod pre chodcov či identifikovať niektoré koreniny bez použitia zraku bolo veľmi náročné. Oči nám chýbali. Museli sme ich nahradiť bielou palicou, prstami, ušami aj nosom. Nebolo to vôbec jednoduché. Čím viac aktivít sme mali vyskúšaných, tým viac sme si uvedomovali, že život so zastretým zrakom je náročný, no nie nemožný. Je mnoho nevidiacich, ktorí sa zapojili do normálneho života, hoci ich oči sú zavreté. My, ktorí ich máme v poriadku, mali by sme mať otvorené srdcia, aby sme pri stretnutí s nevidiacim vedeli správne a primerane zareagovať a prípadne im poskytnúť pomoc. Chcete si to vyskúšať aj vy? Inšpirujte sa našimi fotkami.