Začali sme čitateľskú sezónu

Návštevy knižnice a vypožičiavanie kníh je súčasťou vyučovania detí v 2. B. Už od prvého ročníka navštevujeme MK v Bytči pravidelne každý mesiac. No a niektorí nadšení čitatelia chodia i s rodičmi.

Andrej miluje knihy o záhadách, Aďko zasa prelúskal už skoro všetky príbehy o Grázlikovi Gabovi. Dievčatá si vypožičiavajú publikácie o tvorení, zvieratkách, či rozprávkové knihy. Naši futbalisti študujú encyklopédie o športovcoch. Gregor číta o pavúkoch a Šimon sa smelo pustil do Harryho Potera.V knižnici.