Geografická olympiáda

     "Príroda dala človeku rozum, aby sa jej ubránil a srdce, aby sa jej neubránil..."

     pred článokDňa 28. 11. 2013 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 25 žiakov takmer zo všetkých ročníkov II. st. Z celkového počtu súťažiacich bolo 21 úspešných riešiteľov, čo považujeme za pekný výsledok!

      Zástupcovia jednotlivých kategórií sa  museli popasovať s rôznymi typmi úloh (test z prebraných učív i z miestnej krajiny, regiónu; úlohy z monotematickej časti podľa vybraného tematického celku, práca s atlasom). Na základe výsledkov sa domnievame, že naši žiaci sa učia pracovať s jednotlivými typmi máp v geografickom atlase, vedia interpretovať zadané údaje a dokážu zúžitkovať osvojené vedomosti i praktické zručnosti z vyučovacích hodín pri získavaní ďalších sekundárnych informácií.

     Vyhodnotenie olympiády:

  • kateg. I (5. roč.): 1. miesto: M. Michút, 2. miesto: A. Tlusťáková, 3. miesto: M. Jakubíková; úspešní riešitelia: F. Matúšek, V. Imrišková;
  • kateg. H (6. roč.): 1. miesto: A. Jakubík, 2. miesto: M. Krajčí, 3. miesto: M. Šušlík; úspešný riešiteľ: M. Prcín;
  • kateg. G (7. roč.): 1. miesto: J. Frolo, 2. miesto: M. Pavlíková, 3. miesto: R. Bachorík; úspešní riešitelia: A. Kuchar, P. Motošický, J. Litvík;
  • kateg. F (8. roč.): 1. miesto: A. Krajíčková, 2. miesto: D. Gaňa, 3. miesto: P. Lišková; úspešné riešiteľky: P. Magátová, E. Závršanová, N. Kanisová;
  • žiaci, ktorí získali najvyšší počet bodov spomedzi všetkých súťažiacich: A. Krajíčková (8. B), D. Gaňa (8. A), J. Frolo (7. B).

     Víťazom srdečne blahoželáme! Prví dvaja najlepší z každej kategórie postupujú do okresného kola súťaže.

     Ďakujeme vedeniu školy za hodnotné vecné odmeny i za podporu pri realizácii súťaže.

Fotky zo školského kola GEOOL TU.

ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 2013

zemegulaDňa 18. januára sa konalo školské kolo geografickej olympiády. foto Pod vedením Ing. I. Maceka  si zmeralo sily 31 žiakov z 5.- 8. ročníka. Testy v piatej triede boli zamerané predovšetkým na učivo o planéte Zem a čítanie máp. V 6.- 8. ročníku sa otázky týkali hlavne jednotlivých svetadielov a kontinentov preberaných v týchto ročníkoch. Milovníci našej planéty museli preukázať nielen osvojené vedomosti, ale i praktické zručnosti pri práci s mapou a atlasom... (pokračovanie)...

Čítať ďalej: ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 2013

Vyskúšaj sa z geografie

otaznikDňa 26. 4. 2012 (štvrtok) od 15.00 do 16.00 h. sa uskutoční prvýkrát celoslovenské experimentálne kolo Geografickej olympiády kategórie Q na internete pre žiakov základných škôl a študentov 1.- 4. ročníka osemročných gymnázií. Súťažiť sa bude bez zaradenia do jednotlivých vekových kategórii. Teda otázky budú rovnaké pre všetkých. Test sa bude skladať z 30 geografických (zábavných, ale aj poučných) otázok. Test možno riešiť doma, ale aj v škole v triedach s internetom. Čas na riešenie testu bude 60 minút a použiť na vyriešenie úloh možno akékoľvek pomôcky, okrem rád od kamarátov, spolužiakov, učiteľov, rodičov či kohokoľvek iného. Tu záleží na čestnosti súťažiacich.

Test bude sprístupnený na www.mapaslovakia.sk a od 14.30 h. sa možno zaregistrovať. O 15.00 h. bude sprístupnený test Q. Riešenia otázok budú na stránkach www.mapaslovakia.sk uverejnené 26. 4. 2012 o 16.30. Výsledky budú zverejnené 30. 4. 2012. Ak máš chuť, zapoj sa aj TY.