Kooperatívne vyučovanie na hodinách geografie

DSCN0737Organizácia UNESCO definovala v programe Vzdelávanie pre 21. storočie štyri piliere vzdelávania - učiť sa poznávať, učiť sa konať, učiť sa žiť spoločne, učiť sa byť. Hovorí sa, že človek sa stáva človekom vtedy, keď sa naučí s inými ľuďmi slobodne kooperovať, teda spolupracovať. Aj toto sú dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli už v minulom školskom roku vnášať do vyučovacieho procesu prvky kooperatívneho vyučovania. Ide o modernú organizačnú formu, ktorej zmyslom nie je len skupinová práca, ale predovšetkým pozitívna vzájomná závislosť žiakov - skupina úspešne zvládne aktivitu len vtedy, ak vyriešia čiastkové úlohy všetci jej jednotliví členovia. Takýmto spôsobom práce sa snažíme u žiakov rozvíjať ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, no najmä zmysel pre zodpovednosť za pridelenú povinnosť.

     Nové priateľstvá i pevné väzby, vzájomné spoznávanie sa, budovanie dôvery, zvyšovanie sebavedomia, pocit rovnocennosti - aj toto sú hodnoty, pre ktoré sa oplatí implementovať do tradičného učenia sa iné metódy, ba aj formy práce. Ako sa naši žiaci zhostili nových úloh či funkcií na hodinách geografie, vám napovie fotogaléria.

Učíme sa hravo vďaka interaktívnej tabuli

  DSCN0413 copy copyPrednedávnom, 9. mája, sme si pripomenuli významný sviatok Európskej únie - Deň Európy. 24. mája si budeme voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Sme Euróobčania, preto považujeme za prirodzené poznať jednotlivé špecifiká EÚ - členské štáty, orgány i jej symboly.

    Ako hravo a zároveň zrozumiteľne priblížiť v historických i geografických súvislostiach EÚ? Vďaka interaktívnym tabuľám, ktoré máme zabudované vo viacerých triedach, to nie je až také náročné! Na hodinách geografie i dejepisu využili žiaci príležitosť zaujímavejším spôsobom "cestovať" po Európe a bližšie spoznávať EÚ. Vlajky i slepá mapka členských štátov, kvíz o inštitúciách EÚ, osemsmerovka či pexeso euromincí - to boli úlohy, s ktorými sa s radosťou a nadšením popasovali naši piataci i šiestaci. Napokon, fotogaléria vám určite napovie viac!:)

     Ďakujeme vedeniu školy za možnosť spríjemniť žiakom tradičný spôsob vyučovania, a to aj vďaka inovatívnejšej didaktickej technike!

    

    

Bytčiansky zámok v geografických súvislostiach

DSCF0236Z geografického hľadiska má Bytča ako mesto veľmi dobrú a významnú polohu. V minulosti bola centrom viacerých križovatiek - dopravných i obchodných. Viacerí sa zhodujú v tom, že najväčšou dominantou nášho mesta je Bytčiansky zámok spločne so Sobášnym palácom. Okrem historických faktov a udalostí sa k týmto objektom i mestu viažu aj špecifické geografické súvislosti. Práve preto sme sa rozhodli využiť toto atraktívne prostredie - vyrazili sme za spoznávaním Bytčianskeho zámku i Bytče do terénu. Demografia, fauna a flóra, hospodárstvo i školstvo - to boli hlavné témy, s ktorými sa žiaci 7. B triedy museli popasovať v rámci skupinovej práce. Čakalo na nich niekoľko zaujímavých otázok z oblasti geografie, ako aj práca s mapou či buzolou. Všetky úlohy a aktivity boli zamerané na geografické aspekty Bytče i Bytčianskeho zámku, resp. Sobášneho paláca. Žiakov netradičná hodina oslovila, o ich aktívnej práci svedčia aj fotky.          

     Veríme, že čoskoro sa opäť vydáme za putovaním a spoznávaním ďalších pamiatok našej Bytče.

Podporujeme slovenský trh

DSCN0400Kupujete slovenské výrobky? Podporujete výrobcov svojej krajiny?             

Pýtate sa prečo?

"Kúpou domácich výrobkov znižujeme nezamestnanosť v krajine. Podporujeme slovenský trh, a tým aj ekonomiku. Naše výrobky sú kvalitné!" aj takto zneli odpovede žiakov 8. A triedy, ktorí sa v rámci predmetu geografia zahrali na prieskumníkov slovenského trhu. Všímali si tovar, ktorý sa nakupuje v ich blízkom okolí. Svoju pozornosť najviac upriamili práve na slovenské výrobky. V rámci projektovej práce vytvorili zoznam výrobkov pochádzajúcich z našej krajiny, bližšie spoznali vybrané produkty. Dozvedeli sme sa, že napr. firma Heineken Slovensko (pivovar Hurbanovo) mala v r. 2002 najväčšie sladovne v strednej Európe. Drevovýroba Decodom v Topoľčanoch je niekoľkonásobným držiteľom ceny Slovak Gold. Rovnakú "cenu kvality" získala aj firma SNICO (Liptovský Mikuláš), ktorá vyrába známu chutnú horčicu. Horalka (Sedita Sereď) patrí k najobľúbenejším oblátkam na Slovensku; ročne sa ich vyrobí okolo 160 tis. kusov. DRU tyčinky sú na trhu vyše 40 rokov. Výrobcovia ich dokážu ročne predať aj 2000 ton. Zaujímavé, však?

     Možno sme doposiaľ o niektorých informáciách či oceneniach ohľadom slovenských výrobkov ani len netušili. A možno nás práve tento článok alebo pekné práce žiakov aspoň sčasti oslovia a zajtra si kúpime o jeden slovenský výrobok viac... Nielenže budeme spokojní s ich kvalitou, no vyjadríme tým aj vďačnosť a najmä podporíme vzácnu prácu ľudí v našej krajine.:)                                       fotogaléria

Blahoželáme!

    DSCF9901"Príroda nepotrebuje módnych návrhárov ani vizážistov, je sama o sebe krásna. A človek v jej objatí tiež - keď ju pozná, zaujíma sa o ňu, miluje ju, chráni..."                                    

     Každý vzťah sa rozvíja a prehlbuje cez neustále spoznávanie seba samého i toho druhého. Chrániť a úprimne milovať prírodu, svoju Zem môžeme len vtedy, keď poznáme jej zákonitosti, rozumieme jednotlivým vzťahom či procesom, ktoré v nej existujú, fungujú.

     I naši žiaci, víťazi školského kola Geografickej olympiády, nám v okresnom kole súťaže dokázali, že poznajú, chápu a dokážu interpretovať jednotlivé vzťahy, ktoré sa už po stáročia vyvíjajú na našej planéte i mimo nej. Úspešne a krásne reprezentovali našu školu, ba aj seba, veď posúďte sami:

Výsledky z okresného kola Geografickej olympiády:

  • Anetka Tlusťáková - 3. miesto v kategórii I (5. roč.)
  • Jurko Frolo - 2. miesto v kategórii G (7. roč.)
  • Dominik Gaňa - 2. miesto v kategórii F (8. roč.) - postup do krajského kola súťaže
  •  
  • Mirko Krajčí - 4. miesto v kategórii H (6. roč.)
  • Matúško Michút - 5. miesto v kategórii I (5. roč.)
  • úspešný riešiteľ: Aďko Jakubík - kategória H (6. roč.)

    Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za peknú účasť a reprezentáciu našej školy! FOTO úspešných.