Kartografia a topografia Bytče

enseignant006Skutočnosť, že Bytča bola významnou križovatkou obchodných, dopravných  i remeselných ciest, netreba azda pripomínať. Mapa sa tak stala základným komunikačným prostriedkom nielen našich ciest minulých, ale aj tých súčasných...

Pracovať s rôznymi typmi máp v teréne, poznať všeobecnogeografické značenie, mapové znaky - textové a obrazové, sa učia aj naši šiestaci. Ich zastávkou bol tentoraz areál Bytčianskeho zámku, kde si pomocou skupinovej práce precvičovali svoje praktické geografické zručnosti. Vzájomná kooperácia i práca v teréne šikovných geografov oslovila, už teraz sa tešia na ďalšie putovanie s mapami:). fotogaléria

Naši OLYMPIONICI opäť ÚSPEŠNÍ!

"Ťažšie na cvičisku, ľahšie na bojisku!"

DSCF0820Naša olympijská výprava na OKRESNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY opäť nesklamala! Žiaci, ktorí reprezentovali seba i školu, zabodovali v každej súťažnej kategórii a v silnej konkurencii  získali nádherné umiestnenia. Naša výprava však nekončí! Pokračuje i ďalej - traja naši geografici postupujú do krajského kola súťaže. Blahoželáme:):

  • Jurko Frolo (8. roč., E kat.) - 1. miesto, postup do KK
  • Dominik Hrtánek (9. roč., E kat.) - 2. miesto, postup do KK
  • Tomáško Bologa (5.roč., G kat.) - 3. miesto
  • Martinko Šušlík (7. roč., F kat.) - 3. miesto, postup do KK
  • Julka Caránková (5. roč., G kat.) - 5. miesto, úspešná riešiteľka
  • Mirko Krajčí (7. roč., F kat.) - 4. miesto
  • pochvala patrí aj Aďkovi Jakubíkovi a Damiánkovi Kaštanovi.                                                            

Spoznávame dopravu blízkeho okolia

Zoskok-S-Padakom-82734Pri putovaní za výnimočnými miestami nášho blízkeho regiónu nás tentoraz geografické chodníčky zaviedli na medzinárodné letisko do Dolného Hričova. Vďaka p. Pištíkovej, pracovníčke Letiskovej spoločnosti, sme mali jedinečnú príležitosť bližšie spoznať jedno z najvyťaženejších letísk v rámci nákladnej dopravy SR. Previedla nás jeho interiérom i exteriérom, oboznámila so zásadami a povinnými kontrolami pri odlete či prílete. Nezabudla spomenúť jeho históriu, technické zabezpečenie, ale aj poslanie v rámci dopravy SR. Najkrajším zážitkom bolo osobné stretnutie s vybranými typmi lietadiel, no najmä štartovanie a pristávanie jedného z nich.

Teší nás, že aj vďaka takýmto exkurziám plníme túžby našich detí...:) Fotogaléria

Geografická olympiáda 2014

Zem je náš drahokam, spoznaj ju a chráň!


zemO výnimočnosti našej modrej planéty netreba určite pochybovať. Jej jedinečnosť si každoročne pripomíname aj Geografickou olympiádou. I v tomto školskom roku sa museli mladí znalci geografie popasovať s viacerými typmi úloh, monitorujúcich učivo daného ročníka, regionálne poznatky, ale aj zručnosť pracovať s mapou či atlasom.

K najúspešnejším za jednotlivé kategórie patria títo žiaci: (čítajte ďalej)

Čítať ďalej: Geografická olympiáda 2014

Expedícia Budatínsky hrad

DSCN1519Mať všeobecný prehľad i vedomosti o kultúrnych či historických pamiatkach svojho regiónu je azda prirodzenou súčasťou každého z nás. Naši žiaci za nikým nezaostávajú. Ba naopak! Pravidelne sa vydávajú za spoznávaním a odkrývaním tajomstiev svojho blízkeho okolia.

Tentoraz sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili projektového vyučovania v areáli Budatínskeho hradu i parku. Ako jedni z prvých nahliadli do krásnych zrekonštruovaných priestorov veže Budatínskeho hradu, sprístupnenej po siedmich rokoch. Vďaka viacerým odborníkom bližšie spoznali "vodný hrad" v historických, ba aj geografických súvislostiach. Povesť o krásnej Kataríne, prezentácia hmotných i obrazových pamiatok, výstava k obdobiu SNP i možnosť vyrobiť si suvenír drotárskou technikou - boli prekvapenia navyše, ktoré si pre nás pripravili pracovníci Považského múzea. O tom, ako sme prežili nevšedný deň s hodnotnými spomienkami, vám napovie fotogaléria.