Rozvíjame geografickú gramotnosť prácou v teréne

DSCN2740Počas deväťročnej školskej dochádzky získavajú žiaci bohaté poznatky i zručnosti nielen z oblasti geografie. Príležitosť rozvíjať geografickú gramotnosť máme aj vďaka terénnej práci. Za hlavný objekt našej septembrovej vychádzky sme si zvolili Bytčiansky zámok. Slúžil nám ako základný pilier pri riešení variabilných zemepisných úloh – výpočet vzdialenosti medzi určenými bytčianskymi budovami i medzi povrchovými celkami, zemepisná charakteristika prírodných i kultúrnych pomerov nášho regiónu. Deviataci sa zahrali na sprievodcov cestovných kancelárií, pomocou rôznych máp ponúkali svojim potenciálnym klientom atraktívne lokality v Žilinskom kraji.fotogaléria

Geografia HROU

ZEM-srdceHra je prirodzenou súčasťou nielen detského sveta. Na hodinách geografie sa s ňou stretávame pomerne často, pomocou nej pomáhame našim žiakom pochopiť, vnímať zložitejšie i menej prístupné skutočnosti. Hrou na MILIONÁRA, prácou s on-line mapami, programom Alf, ale aj so slepými glóbusmi či "lietajúcou zemeguľou" si pravidelne spríjemňujeme hodiny zemepisu. Skupinovou prácou sa učíme vzájomnej spolupráci, zodpovednosti, tolerancii, rozvíjame komunikačné zručnosti. Veríme, že aj vďaka hre si hlbšie uvedomíme jedinečnosť i zákonitosti našej krásnej modrej planéty. fotogaléria

Bytča v geografických súvislostiach

DSCN2247 copyVedieť pracovať s mapou a zorientovať sa v teréne môžeme považovať za súčasť všeobecných zručností. Na hodinách geografie sa snažíme vhodne rozvíjať a posilňovať geografickú gramotnosť. So žiakmi 7.B triedy sme využili atraktívne prostredie areálu Bytčianskeho zámku, aby sme si overili, precvičili, ba aj prehĺbili naše zemepisné zručnosti. Pracovali sme s rôznymi typmi máp, buzolou, náčrtmi, plánikmi; zodpovedali sme otázky z humánnogeografickej a regionálnej geografie Bytče. Okrem odborných znalostí sme hravo preukázali aj schopnosť kooperácie. fotogaléria

Za tajomstvami vesmíru...

Pohladnica-3D-Slnecna-sustavaHvezdáreň v Kysuckom Novom Meste bola našou ďalšou zastávkou pri spoznávaní výnimočných miest blízkeho regiónu. Prehliadka exteriériu - vesmírnych objektov a karpatských hornín, nebola naším jediným cieľom. Stali sme sa súčasťou našej Slnečnej sústavy a vďaka kvalitnému výkladu sme bližšie spoznali jej špecifiká. Vznik Zeme, Mesiaca, padajúce hviezdy, zánik Slnka, ba aj vesmírne katastrofy nás určite zaujali, no rovnako nás potešila príležitosť pozrieť si film v 3D zobrazení. Poodhalili sme tajomstvá ďalekohľadov i preverili správnosť slnečných hodín. Verte, na záver tohto nevšedného dňa žiarili nielen všetky hviezdy nad nami, ale aj v našich očkách... fotogaléria

Krajské kolo Geografickej olympiády

DSCN2207 copy copyV týchto dňoch sa snažíme trošku viac myslieť na našu jedinečnú modrú planétu. Juraj Frolo, žiak z 8. B triedy, si ju uctil peknou účasťou v Krajskom kole Geografickej olympiády. Ako ôsmak musel zvládnuť  teoretické otázky z 8.-9. roč., ale aj z naštudovanej odbornej literatúry od viacerých autorov. Praktické zručnosti preukázal pri práci s rôznymi typmi máp či buzolou. O tom, že Juraj patrí k najlepším v okrese, sme sa už presvedčili. Síce sme na kraji nezískali víťaznú trofej, teší nás príležitosť byť medzi najšikovnejšími v Žilinskom kraji.

Juraj, ďakujeme za reprezentáciu nielen našej školy, ale aj Bytčianskeho okresu!