Čo môžeme vidieť na mape?

DSCN3407Viete, prečo vôbec vznikli mapy? Čo znázorňujú a kedy boli prísne tajné? Tajomstvá starších i súčasných máp sme spoločne poodkryli s p. Mgr. Máriou Heškovou, archivárkou Štátneho archívu v Bytči. Deti mali jedinečnú príležitosť spoznať viac ako storočné originálne mapové diela, jediného druhu na Slovensku. So zatajeným dychom listovali urbáre Márie Terézie, ktoré v minulosti slúžili aj ako náčrtky pri vymeriavaní a platbe daní. Kreslené i krokové mapy, mapy našich rodných obcí i staré listiny s menami našich príbuzných oslovili nejedného z nás, už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu!fotogaléria

Geografická olympiáda 2015

DSCN3115I tento školský rok si mohli mladí znalci geografie zmerať sily v školskom kole Geografickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 24 žiakov z kategórie G (5.roč.), F (6.-7.roč.) a E (8.-9.roč.). Na každého súťažiaceho čakali tri testy - teoretická, regionálna i praktická časť práce s rôznymi typmi máp, resp. s atlasom. Olympiáda bola pre každého skúškou nielen nadobudnutých  poznatkov, no aj overením zemepisných zručností, testovaním geografickej gramotnosti.

Jakubko Kolek (5.A), Vladko Konečný (5.A), Lukáško Hrobárik (5.A); Andrejko Krajčí (7.B), Danko Petraško (7.A), Zorka Krajíčková (7.B) a známe duo Martinko Šušlík (8.A) s Mirkom Krajčím (8.A) sa azda najviac tešili, nakoľko patrili medzi najúspešnejších - postupujú do okresného kola súťaže. Všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú prácu a víťazom želáme veľa šťastia v ďalšej reprezentácii. fotogaléria

Čítať ďalej: Geografická olympiáda 2015

Za hodnotami a krásami blízkeho okolia - Expedícia Budatínsky hrad

DSCN2935Každoročnou jesennou návštevou projektu Expedícia Budatínsky hrad obohacujeme svoju dušu o hodnotné spoločné zážitky. Medzipredmetové projektové vyučovanie prinieslo aj tento rok našim piatačikom nové poznatky z oblasti histórie, geografie či biológie. Ich zraku neunikli vzácne zemepisné mapy z čias Uhorska, makety stredovekej dediny, ale aj jedinečná výstava živých živočíšnych exponátov pavúkovcov a hmyzu. Vyrobiť drotárskou technikou milý darček pre svojich blízkych, spoznať Budatín a okolie z vtáčej perspektívy, no najmä dotknúť sa pakobyliek i najväčších pavúkovcov, bolo pre naše deti veľmi vzácne, priam fascinujúce. Prehliadkou priestorov Budatínskeho hradu sme spoločne poodkryli historické aj geografické súvislosti Budatína, resp. Žiliny a jej okolia. Tešíme sa opäť o rok!:) fotogaléria

Ďakujeme Mgr. M. Trulíkovej za spoluprácu pri realizácii exkurzie.

Čo je nové vo vesmíre?

DSCN2969Viete, ako sa orientovať v noci na oblohe? Poznáte symboly nášho Mesiaca? Zamysleli ste sa niekedy, čo bude so Zemou o 120 – 200 mil. rokov? Počas Svetového kozmického týždňa (4.-10.10.), celosvetovej oslavy kozmonautiky, využili naši piataci i siedmaci príležitosť prezentovať svoje práce, resp. výsledky zistení z tajomstiev vesmíru. Pri ich odkrývaní im pomohli interaktívne online mapy, ale aj tabletová učebňa či vzácne encyklopédie. Najaktívnejším bádateľom bol Daniel Petraško zo 7.A triedy, ktorý svojich poslucháčov zaujal vlastnoručne vyrobenou knižkou komixov o vesmíre, ba dokonca maketou vesmírnej sondy OPPORTUNITY. Vo „svojej prednáške“ sa zameral na pôvod i budúcnosť našej modrej planéty. Ďakujeme všetkým nadšencom vesmíru za spríjemnenie jesenných dní.:) fotogaléria

Reč archívnych máp

DSCN2854Odkiaľ sa vzali prvé mapy? Prečo boli vojenské mapy v minulosti prísne tajné? V čom boli výnimočné krokové mapy? Na tieto i mnohé ďalšie otázky nám s radosťou odpovedala Mgr. Mária Hešková, archivárka Štátneho archívu v Bytči. Počas našej návštevy nás previedla históriou kartografie od čias pravekého zobrazovania až po súčasné moderné mapovanie. Nielenže sme spoznali svedectvo starých máp, no zároveň sme mali príležitosť vidieť viac ako storočné originálne mapy, ktoré sú jediným exemplárom a klenotom našej krajiny. Ďakujeme p. Heškovej za kvalitný výklad, názornosť a za vyzdvihnutie mapových diel ako významného zdroja informácií pre nás či spoločnosť. fotogaléria