S geografiou každý deň - Geografická olympiáda

globus cisty s hranicamiNadšenci zemepisu si aj tento školský rok zmerali svoje sily v školskom kole Geografickej olympiády. Neľahký stobodový test, ktorý pozostával z troch častí – teoretickej, praktickej a regionálnej, nikoho neodradil, ba naopak – stal sa výzvou na ceste za úspechom i poznaním. Spomedzi devätnástich súťažiacich sme mali pätnásť úspešných riešiteľov. V kategórii G (5. ročník) sa najviac darilo Dominikovi Papučíkovi (1. miesto), Jankovi Gombárovi (2. miesto) a Kristiánovi Vrbkovi (3. miesto). V kategórii E si obhájil svoje prvenstvo Andrejko Krajčí; šťastie sa usmialo aj na Danka Petráška (2. miesto) a Anetku Tlusťákovú (3. miesto). Tomáško Bologa (1. miesto), Ninka Kaháková (2. miesto) a Vladko Konečný (3. miesto) sa stali víťazmi v kategórii F (6.-7.roč.). Všetkým súťažiacim ďakujeme za peknú prácu, víťazom blahoželáme! Veľa šťastia v okresnom kole súťaže! fotky

obrázok-zdroj:http://www.inteligentnydarcek.sk/svet-okolo-nas/119774-globus-cisty-s-hranicami.html

Archívne zemepisné mapy - svedectvo našich predkov

DSCF5547Aj zručným žiakom z 5. B triedy sa pošťastilo vidieť originálne zemepisné mapy z 19. - 20. storočia, ktoré nenájdeme nikde inde vo svete. Ich estetické stvárnenie a faktografické údaje vypovedajú nielen o spôsobe života predkov v časoch minulých. Najväčšou výzvou pre našich bádateľov bola príležitosť uchopiť mapy svojich obcí či vidieť voľakedy tajnú vojenskú mapu Považia, ku ktorej mali prístup len generáli. Presvedčili sme sa, že finančná i spoločenská hodnota týchto hmotných prameňov je nesmierne vysoká. Buďme hrdí a vážme si unikátne pamiatky svetového významu, ktoré nám ponúka bytčiansky Štátny archív - aj vďaka našim predkom. fotky

Malý krok pre človeka, veľký pre ľudstvo a nezabudnuteľný pre nás...

DSCF5449Azda nikomu z nás sa nepodarí navštíviť skutočný vesmír, no podaktorým sa pošťastilo pootvoriť brány jeho sprostredkovaného sveta. Návštevou svetovej putovnej výstavy COSMOS DISCOVERY prežili šiestaci i niektorí ôsmaci skutočné príbehy hrdinov. Posadili sme sa do kabíny raketoplánu, nahliadli sme do paluby orbitálnej stanice, videli sme reálne kozmické skafandre či modely rakiet, kozmických staníc. Odvážnejší si v interaktívnom Cosmocampe vyskúšali neľahký výcvik kozmonautov. Nad našimi hlavami poletovali nielen kozmické sondy, ale aj hodnoty, ktoré nám zanechali ruskí, americkí, ba aj slovenskí hrdinovia vesmíru – odvahu, vytrvalosť a chuť napredovať...
Ďakujeme p. uč. Hulínovej za príležitosť byť súčasťou priateľskej kozmickej výpravy.:) fotky z výstavy COSMOS DISCOVERY (BA)

Čím staršie, tým vzácnejšie

DSCF5515Mapa je bohatým zdrojom informácií, učí deti analyticky myslieť, zovšeobecňovať poznané, ba aj hodnotiť jednotlivé javy. Čím staršia mapa, tým viac priestoru na bádanie a odkrývanie tajomného, doposiaľ nespoznaného. Svoju fantáziu i originalitu mohli naplno využiť naši žiaci z 5. A triedy, a to pri skúmaní archívnych geografických máp v bytčianskom Štátnom archíve. Mgr. Mária Hešková nás pútavo previedla vývinom mapovania od čias pravekých až po súčasné moderné mapy. Poodhalila využitie pozemkových kníh s mapami, štátne i vojenské mapovanie. Ako jediní z mála sme sa dotkli vzácnych unikátov z 19. - 20. stor., ktorých stopy zostanú v našich spomienkach ešte veľmi dlho... fotky

Pri bráne do vesmíru...

DSCF5327Pri príležitosti Svetového kozmického týždňa, ktorý nám začal 4. októbra, zavítali piataci do Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Vďaka hviezdnemu nebu a pútavej prednáške o jednotlivých vesmírnych objektoch, sa aspoň sčasti cítili ako v tajomnom kozme. Silný zážitok zo stretnutia s ďalekým vesmírom umocnila aj prehliadka modelov jednotlivých planét, meteoritov, rakiet, raketoplánov i kozmických sond či ďalekohľadov. Viacerým z nás sa splnil sen – dotkli sme sa nášho Mesiaca aj hviezdy, pozreli na svet s 3D okuliarmi a zažili pekné chvíle so spolužiakmi i p. učiteľkami. fotogaléria