S mapou v ruke za EKOkódexom miestnej krajiny...

DSCF7656Topografickými cvičeniami v teréne spoznávali piataci ulice a geografické objekty Bytče. Žiaci ako zvyčajne pracovali v skupinkách, pričom cieľom každej z nich bolo úspešne dôjsť do určených stanovísk a zaznamenať environmentálne problémy. Tie ponúkli priestor na vytvorenie spoločného EKOkódexu miestnej krajiny. Mladí výskumníci sa učili nielen pracovať s mapou a buzolou v teréne, no pokúsili sa vytvoriť aj plánik presunu zo školy až do areálu Bytčianskeho zámku. Verme, že nadobudnuté zručnosti neskôr využijú i pri plánovaní svojich vlastných trás s rešpektovaním zákonov našej Zeme.  fotky